Proiect de hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

   Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a fost publicat in data de 9 aprilie 2009 proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1850/2006.
   1. Descrierea situatiei actuale:
   Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, au fost adoptate masuri imediate pentru realizarea interventiilor legislative asupra actelor normative ce cuprind dispozitii privind contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si, respectiv, in sensul punerii de acord a dispozitiilor privind stabilirea bazei de calcul a contributiilor sociale astfel incat baza de calcul a contributiei angajatorului sa fie egala cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.
   In acest sens, prin dispozitiile art. IV pct.2 din ordonanta de urgenta invocate au fost modificate prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, dispozitii care reglementeaza baza de calcul a contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
   Avand in vedere modificarile aduse Legii nr.200/2006 prin dispozitiile OUG nr.91/2007, este necesara modificarea, in mod corespunzator, a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1850/2006.
   2. Schimbari preconizate
   Prin dispozitiile cuprinse in proiectul de act normativ se asigura aplicarea prevederilor Legii nr.200/2006, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2007, avandu-se in vedere modificarile aduse prevederilor ce reglementeaza baza de calcul a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si stabilirea cotelor de contributii la acest buget, cuprinse in Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin aceeasi ordonanta de urgenta.
   Totodata, la elaborarea proiectului de act normativ au fost avute in vedere si prevederile exprese ale art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare, potrivit carora, pentru anul 2009, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009, contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5 % si contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25%.
   Continutul Hotararii
   Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1850/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1038 din 28 decembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art.1. (1) Cota contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, denumit in continuare Fondul de garantare, datorata de angajatori potrivit art.7 alin.(1) din lege, se aplica asupra sumei veniturilor care constituie, potrivit prevederilor legale, baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii.
   (2) Prin sintagma “salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii” prevazuta la alin.(1) si art.7 alin.(1) din lege se intelege “salariatii incadrati in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial sau a unui contract de munca la domiciliu, contract de munca temporara sau contract de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora, inclusiv salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii”.
   2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   Art. 2. (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii prevazuti la art.7 alin.(1) din lege datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj este cea prevazuta la art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Htararea Guvernului nr.174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Cota contributiei datorate de angajatorii prevazuti la art.7 alin.(1) din lege la bugetul asigurarilor pentru somaj, este cea stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit art.29 din Legea nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
   3. Articolul 3 se abroga.
   Art. II. Normele metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1850/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1038 din 28 decembrie 2006, cu modificarile aduse prin prezenta hotarare se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Sursa: site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close