Dreptul comunitar se opune refuzului de a reduce impozitul pe venit in functie de cotizatiile la asigurarea de sanatate platite in alt stat membru

   Hotararea Curtii in cauza C-544/07

   Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wroclawiu Osrodek Zamiejscowy w Walbrzychu
   Limitarea dreptului la reducere, precum cea prevazuta de reglementarea poloneza, constituie o restrictie privind libertatea de circulatie si de sedere care nu este justificata in mod obiectiv

   Potrivit legislatiei poloneze, numai cotizatiile la asigurarea de sanatate platite unei institutii de asigurare poloneze pot fi deduse din impozitul pe venit.
   Dupa ce a trait in Germania, unde exercita o activitate salariata, domnul Rüffler s-a instalat in Polonia, unde, din anul 2005, locuieste in mod permanent ca pensionar. La data nasterii litigiului, singurele venituri ale domnului Rüffler erau doua pensii percepute in Germania, si anume: o pensie pentru invaliditate impozitata chiar in acest stat membru si o indemniza?ie de intreprindere platita de societatea Volkswagen, impozitata pe teritoriul polonez.
   In cursul anului 2006, domnul Rüffler a solicitat administratiei fiscale poloneze ca impozitul pe venit pe care il datoreaza in Polonia in contul indemnizatiei de intreprindere pe care o percepe in Germania sa fie redus in functie de cuantumul cotizatiilor la asigurarea de sanatate pe care le plateste in Germania.
   Intrucat cererea sa a fost respinsa, domnul Rüffler a formulat o actiune la Wojewódzki S?d Administracyjny we Wroc?awiu (Tribunalul Administrativ din Wroc?aw), care solicita Curtii sa se pronun?e cu privire la compatibilitatea limitarii dreptului la reducerea impozitului cu dreptul comunitar.
   Curtea aminteste mai intai ca o persoana care, dupa ce iese la pensie, paraseste statul al carui resortisant este si in care si-a exercitat intreaga activitate profesionala pentru a-si stabili resedinta intr-un alt stat membru isi exercita dreptul de cetatean al Uniunii de libera circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre conferit de Tratatul CE.
   Curtea subliniaza in continuare ca, astfel, facilitatile conferite de tratat in materie de circulatie nu ar putea produce efecte depline daca un resortisant al unui stat membru ar putea fi descurajat sa le exercite ca urmare a obstacolelor ridicate in calea sederii sale in statul membru gazda in temeiul unei reglementari nationale care il sanctioneaza pentru faptul ca a exercitat aceste facilitati.
   Curtea constata ca o reglementare precum cea prevazuta in dreptul polonez instituie o diferenta de tratament intre contribuabilii rezidenti dupa cum cotizatiile la asigurarea de sanatate care ar putea fi deduse din cuantumul impozitului pe venit datorat in Polonia au fost sau nu au fost platite in cadrul regimului national de asigurare de sanatate obligatorie. In aplicarea acestei reglementari, numai contribuabilii ale caror cotizatii la asigurarea de sanatate se platesc in statul membru de impozitare beneficiaza de dreptul la reducerea impozitului.
   Contribuabilii rezidenti care platesc cotizatii in cadrul regimului de asigurare de sanatate polonez si cei afiliati la regimul de asigurare de sanatate obligatorie al unui alt stat membru sunt in situatii comparabile in privinta principiilor de impozitare, in masura in care, in Polonia, ambii sunt supusi unei obligatii fiscale nelimitate.
   Astfel, impozitarea veniturilor lor in acest stat membru ar trebui sa se desfasoare dupa aceleasi principii si, pentru acest motiv, in temeiul acelorasi avantaje fiscale, printre care avantajul dreptului la o reducere a impozitului pe venit.
   In masura in care acorda un avantaj fiscal in temeiul cotizatiilor la asigurarea de sanatate cu conditia ca aceste cotizatii sa fie platite unui organism de asigurare de sanatate polonez si are drept consecinsa refuzarea acordarii avantajului mensionat catre contribuabilii care au platit cotizasii unui organism al unui alt stat, reglementarea nasionala in discusie dezavantajeaza contribuabilii care, precum domnul Rüffler, si-au exercitat dreptul de libera circulasie parasind statul membru in care si-au exercitat intreaga activitate profesionala pentru a se instala in Polonia.
   Curtea apreciaza ca o limitare a dreptului la reducerea impozitului pe venit, precum cea prevazuta in dreptul polonez, constituie o restrictie privind libertatea de circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre care nu este justificata in mod obiectiv.
Imprejurarea ca, pe de o parte, institutia germana de asigurare obligatorie nu acopera decat cheltuielile prestatiilor efectiv furnizate domnului Rüffler si ca, pe de alta parte, atunci cand acesta din urma nu beneficiaza de prestatii medicale, cotizatiile sale nu contribuie la finantarea regimului de asigurare de sanatate polonez, nu este relevanta in aceasta privinta.
   Contravaloarea prestatiilor medicale furnizate unor resortisanti germani rezidenti in Polonia sunt rambursate Fondului National de Sanatate polonez de institutia germana de asigurare competenta, astfel cum reiese din reglementarea comunitara privind coordonarea regimurilor de securitate sociala.
   Curtea reaminteste ca, din moment ce statele membre sunt obligate sa respecte dispozitiile dreptului comunitar in vigoare, faptul ca acestea nu dispun de posibilitatea de a stabili in ce masura propria lor legislatie sau cea a unui alt stat este aplicabila se opune ca un stat membru sa urmareasca in realitate, prin masuri fiscale, sa compenseze neafilierea si neincasarea de cotizatii la regimul sau de securitate sociala.
   Curtea stabileste ca un stat membru nu poate trata in mod mai putin avantajos sederea si impozitarea contribuabililor rezidenti care, in temeiul reglementarii comunitare, platesc cotizatii la un regim de asigurare sociala al unui alt stat membru.

   Sursa: site-ul Curtii de Justitie a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close