Modificarea normelor Codului fiscal

   Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice au fost publicate la rubrica Informatii publice / Transparenta decizionala Proiectul de hotarare de govern pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

   Din cuprinsul normelor metodologice selectam:

   11^5. Prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal nu se aplica societatilor in inactivitate temporara inscrisa in Registrul Comertului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata. In situatia in care, contribuabilii intra in inactivitate temporara in cursul anului, prevederile art.18 alin. (2) se aplica pentru perioada cuprinsa intre inceputul anului si data cand societatea inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului cererea de mentiuni. Daca perioada de inactivitate temporara inceteaza in cursul anului,contribuabilii aplica prevederile art. 18 alin. (2), de la data incetarii inactivitatii temporare, corespunzator cu perioada din an ramasa pana la 31 decembrie.

   11^6. Contribuabilii infiintati in cursul anului nu intra sub incidenta art. 18 alin. (2) pentru anul in care se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului, insa acestia sunt obligati la determinarea impozitului pe profit in conformitate cu prevederile Titlului II- “Impozitul pe profit” din Codul fiscal. Nu intra sub incidenta impozitului minim societatile care la data de 01.05.2009 se aflau in inactivitate temporara si aceasta inceteaza in cursul anului 2009, pentru
perioada aferenta de la incetarea inactivitatii pana la 31.12.2009.

   11^7. Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului ca urmare a operatiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, etc.) aplica prevederile art. 18 alin. (2) de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.
In cazul in care contribuabilii se infiinteaza prin fuziunea a doua sau mai multe societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale sunt veniturile insumate ale societatilor participante, inregistrate la 31 decembrie a anului precedent.
In cazul in care contribuabilii se infiinteaza prin divizarea unei societati, pentru determinarea impozitului minim datorat, veniturile totale anuale se determina proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate de catre persoana juridica cedenta, conform proiectului intocmit potrivit legii, care stabileste si criteriul de repartitie a activelor si pasivelor transferate.

   57^2 Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, existente in sold in contul ?1065? la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la calculul profitului impozabil reprezinta elemente similare veniturilor pentru determinarea impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile art. 22 alin.(5) din Codul fiscal.

   45^1. (1) In aplicarea art. 1451 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) vehiculele destinate exclusiv pentru reparatii si/sau interventie reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie sau in misiuni care impun urgenta.
   b) vehiculele destinate exclusiv pentru paza si protectie sunt vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
   c) vehiculele destinate exclusiv pentru curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;
   d) vehiculele destinate exclusiv drept care de reportaj reprezinta vehiculele rutiere special amenajate pentru a gazdui tehnica specifica pentru inregistrari audiovideo sau transmisii complexe video, audio si/sau date prin unde hertziene sau medii optice, capabile sa efectueze productii de televiziune sau radio inregistrate sau transmise in direct sau sa transmita la distanta prin tehnologii de radiofrecventa (radiorelee, transmisii prin satelit) sau prin fibra optica semnalul unei productii de televiziune sau de radio catre alte care de reportaj sau catre un telecentru sau un sediu central de radiodifuziune.
   e) vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile, de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii post vanzare si monitorizarea clientilor. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un singur vehicul utilizat de un agent de vanzari. In aceasta categorie se cuprind si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto.
   f) vehiculele destinate exclusiv pentru transportul personalului la si de la locul de desfasurare a activitatii, reprezinta vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajatilor la si de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului, sau la si de la sediul angajatorului la locul in care se desfasoara efectiv activitatea, sau la si de la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord la locul de desfasurare a activitatii, atunci cand exista dificultati evidente de a gasi mijloace de transport si exista un acord colectiv intre angajator si angajati prin care angajatorul se obliga sa asigure gratuit acest transport.
   g) vehiculele destinate exclusiv de agenti de recrutare a fortei de munca sunt vehiculele utilizate in cadrul activitatii agentiilor de plasare a fortei de munca de catre personalul care se ocupa in principal cu recrutarea si plasarea fortei de munca. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un singur vehicul utilizat de un agent de recrutare a fortei de munca.
   Varianta integrala a Proiectului de Norme metodologice se gaseste la adresa
http://portalmfp.mfinante.ro/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_2COC/_s.7_0_A/7_0_2COC;jsessionid=0000n0zjsvoJ84O2jw_AMFfXrtb:10h8u03pu

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close