Depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

   In M. Of. nr. 298 din 7 mai 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 847/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
   Din cuprins:
   Art. I – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 28 martie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   “Art. 1. (1) Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
   a) 100 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs;
   b) 102 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale>>, cod 14.13.01.40;
   c) 103 <<Declaratie privind accizele>>, cod 14.13.01.03/a;
   d) 710 <<Declaratie rectificativa>>, cod 14.13.01.00/r;
   e) 101 <<Declaratie privind impozitul pe profit>>, cod 14.13.01.04;
   f) 300 <<Decont de taxa pe valoarea adaugata>>, cod 14.13.01.02;
   g) 301 <<Decont special de taxa pe valoarea adaugata>>, cod 14.13.01.02/s;
   h) 120 <<Decont privind accizele>>, cod 14.13.01.03;
   i) 130 <<Decont privind impozitul la titeiul din productia interna>>, cod 14.13.01.05;
   j) 200 <<Declaratie privind veniturile realizate>>, cod 14.13.01.13.”
   2. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   “Art. 7. (1) Pentru utilizarea serviciului <<Depunere declaratii on-line>> existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre persoanele prevazute la art. 6, in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, desemnati de catre contribuabili pentru semnarea declaratiilor prevazute la art. 1 alin. (1), se vor efectua urmatoarele operatiuni:
   a) inregistrarea persoanei care detine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului <<Depunere declaratii on-line>>, prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului <<Depunere declaratii on-line>>;
   b) depunerea formularului 150 <<Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat>>, existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului <<Depunere declaratii on-line>>.”
   3. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
   “(11) In cazul utilizarii serviciului <<Depunere declaratii on-line>> pentru depunerea declaratiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. j) de catre contribuabilii persoane fizice care semneaza in nume propriu declaratia, se va efectua operatiunea prevazuta la alin. (1) lit. a).”
   4. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
   “(41) Persoanele fizice care detin certificat digital calificat si au obtinut dreptul de utilizare a serviciului <<Depunere declaratii on-line>> in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, pentru semnarea declaratiilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) – i), pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanta pentru Declaratia privind veniturile realizate, semnata in nume propriu, fara a mai fi necesara efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1).
   (42) Persoanele fizice care au obtinut dreptul de utilizare a serviciului <<Depunere declaratii on-line>> pentru Declaratia privind veniturile realizate, in situatia prevazuta la alin. (11), si doresc utilizarea acestui serviciu si pentru formularele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) – i) vor depune formularul 150 <<Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat>>, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului <<Depunere declaratii on-line>>.”
   5. La articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3) si articolul 8 alineatul (3), sintagma “directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal” se inlocuieste cu sintagma “organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.
   6. Formularul 150 “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” din anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 1.
    7. Formularul 151 “Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line” din anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close