Contributia de asigurari sociale

   In M. Of. nr. 330 a fost publicat OMMFPS nr. 343/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001.
   „Art. I. Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La capitolul A “Contributia de asigurari sociale” sectiunea I “Dispozitii generale”, la punctul 2, dupa paragraful al cincilea se introduce un nou paragraf, paragraful sase, cu urmatorul cuprins:
   “Incepand cu data de 25 martie 2009, data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, pentru indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, acordata pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului in temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul si asiguratii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale, pentru indemnizatia acordata asiguratilor, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului, este de maximum 3 luni. Angajatorii care se regasesc in astfel de situatii vor depune lunar, cu respectarea prevederilor legale, declaratia nominala, in care vor inregistra asiguratii care se afla in situatia intreruperii temporare a activitatii, completata conform anexei nr. 1.4 la prezentele norme.”
   2. Anexa nr. 1.4 la norme [modalitati de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale] se inlocuieste cu anexa ce face parte integranta din prezentul ordin. (….)”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close