O persoana aflata in cautarea unui loc de munca ce a stabilit legaturi reale cu piata muncii dintr-un stat membru poate beneficia de o prestatie de natura financiara menita sa faciliteze accesul la incadrarea in munca

   Hotararea Curtii in cauzele conexate C-22/08 si C-23/08
   Vatsouras si Koupatantze/ARGE Nürnberg 900
  

   Indiferent de calificarea acesteia in legislatia nationala, o astfel de prestatie nu este o „prestatie de asistenta sociala” pe care statele membre o pot refuza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca
   Sozialgericht Nürnberg (Tribunalul de contencios social din Nürnberg) ridica in fata Curtii problema posibilitatii excluderii de la anumite prestatii financiare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din alte state membre. Aceasta intrebare este adresata in cadrul unor litigii intre doi resortisanti eleni, pe de o parte, si Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Oficiul pentru ocuparea fortei de munca al orasului Nürnberg) pe de alta parte, privind incetarea acordarii catre acestia a prestatiilor de baza pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.
   Sozialgericht considera ca cei doi reclamanti nu au beneficiat in perioada relevanta de garantii specifice in favoarea „lucratori[lor]” deoarece activitatea profesionala „minora exercitata pentru scurt timp” de primul reclamant, domnul Vatsouras, a fost „insuficienta pentru a-i asigura mijloacele de subzistenta”, iar activitatea exercitata de domnul Koupatantze „a durat un pic mai mult de o luna”. Or, potrivit directivei comunitare privind libera circulatie a cetatenilor Uniunii, un stat membru nu ar fi obligat sa acorde o prestatie de asistenta sociala cetatenilor care nu sunt activi din punct de vedere economic. Sozialgericht ridica totusi problema conformitatii acestei exceptii cu principiul egalitatii de tratament garantat de dreptul comunitar.
   In prezenta hotarare, Curtea invita mai intai Sozialgericht sa examineze situatia reclamantilor din perspectiva jurisprudentei sale referitoare la calitatea de lucrator. Astfel, indiferent de nivelul limitat al remuneratiei si de durata redusa a activitatii profesionale, nu este exclusa posibilitatea ca aceasta, in urma unei aprecieri globale a raportului de munca in cauza, sa fie considerata de autoritatile nationale drept reala si efectiva, permitand astfel atribuirea calitatii de „lucrator” titularului sau.
   In cazul in care Sozialgericht ar ajunge sa retina calitatea de lucratori a domnilor Vatsouras si Koupatantze, acestia din urma ar fi avut dreptul, in temeiul directivei in cauza, la prestatiile solicitate, pentru cel putin sase luni dupa pierderea locului de munca.
In continuare, Curtea examineaza posibilitatea de a refuza o prestatie de asistenta sociala persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca ce nu au calitatea de lucratori. In aceasta privinta, Curtea aminteste ca, tinand seama de instaurarea cetateniei europene, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca beneficiaza de dreptul la egalitate de tratament, in ceea ce priveste solicitarea prestatiei de natura financiara menita sa faciliteze accesul pe piata muncii.
   Cu toate acestea, este legitim ca un stat membru sa nu acorde o astfel de prestatie decat persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca ce au o legatura reala cu piata muncii din acest stat. Existenta unei astfel de legaturi poate fi verificata in special prin constatarea ca persoana in cauza a cautat in mod efectiv si real un loc de munca in statul membru in discutie de-a lungul unei perioade cu o durata rezonabila.
   Rezulta ca cetatenii Uniunii care au stabilit legaturi reale cu piata muncii din alt stat membru pot beneficia de o prestatie de natura financiara care este menita sa faciliteze accesul pe piata muncii, indiferent de calificarea acesteia in legislatia nationala.
   Revine autoritatilor nationale competente si, daca este cazul, instantelor nationale, sarcina nu numai sa constate existenta unei legaturi reale cu piata muncii, ci si sa analizeze elementele constitutive ale prestatiei respective. Obiectivul prestatiei trebuie examinat in functie de rezultatele acesteia, iar nu in functie de structura sa formala.
   Curtea precizeaza ca o conditie precum cea prevazuta in Germania pentru prestatiile de baza in favoarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, si anume ca persoana interesata sa fie in masura sa exercite o activitate profesionala, ar putea constitui un indiciu in sensul ca prestatia este menita sa faciliteze accesul la incadrarea in munca.

   Sursa: site-ul Curtii de Justitie a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close