Regimul de declarare derogatoriu

   In M. Of. nr. 415 din 17 iunie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.
   Din cuprins:

PROCEDURA
de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu
1. In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
2. Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;
h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.
4. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii.
5. In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile prevazute la pct. 3 lit. a) – c) si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu.
6. In cazul societatilor comerciale, odata cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada inscrierii inactivitatii temporare la registrul comertului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.
7. Cererea se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.
8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifica daca solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu indeplineste cerintele prevazute la pct. 5 si, dupa caz, la pct. 6.
9. Neindeplinirea cerintelor prevazute la pct. 5 si, dupa caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.
10. In vederea solutionarii cererii, compartimentul de specialitate verifica situatia fiscala a contribuabilului, respectiv indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 3 lit. d) – g).
11. Compartimentul de specialitate solicita informatii de la compartimentele cu atributii in:
a) organizarea si gestionarea evidentei pe platitori – confirmarea indeplinirii obligatiilor de plata;
b) solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA;
c) compensari/restituiri;
d) activitatea de inspectie fiscala;
e) gestionarea registrului contribuabililor.
12. In cazul neindeplinirii conditiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
13. Cererea poate fi respinsa si in cazul in care organul fiscal considera, motivat, ca acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la aparitia unor cazuri de evaziune fiscala.
14. In urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevazut in anexa nr. 2, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.
15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevazuta in anexa nr. 2.
16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atat perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cat si conditiile in care acesta a fost aprobat.
17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivatia respingerii, cu referire la conditiile prevazute la pct. 3 si 13.
18. Referatul si decizia se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.
19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunica potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricand cercetari privind respectarea conditiilor prevazute la pct. 3.
21. In situatia in care, in perioada aprobata pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constata neindeplinirea conditiilor prevazute la pct. 3, contribuabilul va reintra in regimul normal de declarare.
In aceasta situatie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la incetarea regimului de declarare derogatoriu.
22. Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mentin.
B. Incetarea regimului de declarare derogatoriu
1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat isi inceteaza valabilitatea:
– la data aprobata pentru incetarea acestuia;
– incepand cu luna in care nu mai este indeplinita oricare dintre conditiile prevazute la cap. A pct. 3.
2. In cazul incetarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu in regimul normal de declarare.
3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibila numai dupa aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii si a conditiilor prevazute in prezentul ordin.
C. Depunerea declaratiilor fiscale
1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu
1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii fiscale:
a) formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
b) formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
c) formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
d) formularul 103 “Declaratie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a;
e) formularul 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;
f) formularul 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
g) formularul 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, cod 14.13.01.05;
h) formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02.
1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicita pentru toate obligatiile de declarare cuprinse in formularele de la pct. 1.1 si inscrise in vectorul fiscal al contribuabilului.
2. Termene de depunere:
2.1. Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.2.
2.2. Pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1.1 lit. b), f) si g) la termenele prevazute de lege.
D. Proceduri de administrare
1. Informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si cea privind incetarea regimului de declarare derogatoriu se inscriu in vectorul fiscal al contribuabilului.
2. Contribuabilii aflati in situatia prevazuta la cap. C pct. 2.2 sunt supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea in termen a declaratiilor si de impunere din oficiu.
3. Notificarea contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu se face avandu-se in vedere termenele de depunere prevazute de lege pentru declaratiile mentionate la cap. C pct. 1.1 lit. b), f) si g).
4. Pentru celelalte declaratii fiscale sau declaratii informative, altele decat cele prevazute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligatia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere si procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close