Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen

   In M. Of. nr. 457 a fost publicata OUG nr. 92 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare.

   Art. 1. (1) Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se acorda inlesniri sub forma amanarii la plata, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Amanarea la plata se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.
   (3) In cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicita amanarea la plata, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.
   Art. 2. (1) Pentru a beneficia de amanarea la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
   a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
   b) si-au depus toate declaratiile fiscale;
   c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal;
   d) nu s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Conditiile prevazute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.
   Art. 3. (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent si se solutioneaza de acesta, prin decizie, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.
   (2) Odata cu depunerea cererii de amanare la plata contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amanarii la plata.
   Art. 4. (1) In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.
   (2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor acoperi sumele amanate la plata, precum si majorarile de intarziere datorate pe perioada amanarii.
   (3) Bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constand in terenuri si cladiri evaluarea se va realiza conform Comunicarii Comisiei privind elementele de ajutor de stat in vanzarile de terenuri si cladiri de catre autoritatile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.
   Art. 5. (1) Amanarile la plata isi pierd valabilitatea:
   a) in cazul in care contribuabilii nu isi achita, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata;
   b) in cazul in care nu sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 4.
   (2) Pierderea valabilitatii amanarii la plata se constata de organul fiscal competent, prin decizie.
   (3) Pierderea valabilitatii amanarii la plata atrage anularea acesteia, precum si inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite.
   Art. 6. Amanarea la plata se acorda unui contribuabil o singura data intr-un an calendaristic.
   Art. 7. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 8. In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.
   Art. 9. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica pana in data de 30 iunie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close