Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

   In M. Of. nr. 507 din 23 iulie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2290/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009
   Din cuprins:
   Art. I – Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La capitolul B “Raportari financiare lunare” punctul 1, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:
   “Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, raporteaza lunar executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) in anexa nr. 6 <<Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli>> si in anexa nr. 7 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli>>”.
   2. La capitolul B “Raportari financiare lunare” punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
   “c) Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, raporteaza lunar executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56) in formularele:
   – anexa nr. 10 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli>>;
   – anexa nr. 11 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) –  Cheltuieli>>;
   – anexa nr. 13 <<Contul de executie a bugetului local – Cheltuieli>>;
   – anexa nr. 7 <<Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli>>”.
   3. La capitolul B “Raportari financiare lunare” punctul 2, dupa primul paragraf se introduc doua noi paragrafe, cu urmatorul cuprins:
   “La raportarile lunare, in formularul <<Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – Venituri>> (anexa nr. 19) se completeaza numai coloana 1 <<Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare>>, coloana 2 <<Prevederi bugetare trimestriale cumulate>> si coloana 6 <<Incasari realizate>>.
   In formularele <<Cont de executie pentru cheltuieli>> (anexele nr. 10, 11, 13, 7) se completeaza numai coloana 1 <<Credite de angajament>>, coloana 2 <<Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare>>, coloana 3 <<Credite bugetare trimestriale cumulate>> si coloana 6 <<Plati efectuate>>”.
   4. La capitolul B “Raportari financiare lunare” punctul 3, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:
   “La raportarile lunare privind executia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (titlul 56), detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate”.
   5. Anexele nr. 1, 30, 40a, 40b si 40c se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 5 la prezentul ordin.
   6. Anexa nr. 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” se modifica si se completeaza potrivit anexei nr. 6 la prezentul ordin.
   7. Se vor completa separat cu datele la 31 martie 2009 anexa nr. 1 “Bilant”, pentru urmatorii indicatori: avansuri acordate (cod rand 22.1), avansuri primite (cod rand 61.1), contributii sociale (cod rand 63.1), alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (cod rand 73.1) si anexa nr. 30 “Plati restante”, pentru urmatorii indicatori: plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale – peste 90 de zile (cod rand 09 si 9.1), plati restante fata de salariati – peste 90 de zile (cod rand 29 si 29.1), plati restante fata de alte categorii de persoane – peste 90 de zile (cod rand 34, 34.1, 34.2, 34.3 si 34.4), creditori bugetari (cod rand 47 si 47.3).
   Art. II – Anexele nr. 1 – 6*) fac parte integranta din prezentul ordin.
————
   *) Anexele nr. 1 – 6 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
   Art. III – Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. IV – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close