Reducerea tarifelor si onorariilor notarilor publici

    In M. Of. nr. 517 din 28 iulie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1982/C/2009 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justi?iei nr. 943/C/2005.

   Din cuprins:
   Art. I – Normele cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justi?iei nr. 943/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se completeaz? dup? cum  urmeaz?:
   1. Dup? articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu urm?torul cuprins:
   “Art. 251 – Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cump?rare ?i a contractelor de ipotec? în care figureaz? ca p?r?i persoane fizice care achizi?ioneaz? o locuin?? prin programul guvernamental aprobat prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 60/2009 privind unele m?suri în vederea implement?rii programului “Prima cas?”.”
   2. În anexa nr. 5 la norme, la litera B, dup? punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urm?torul cuprins:
   “61. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vânzare-cump?rare ?i a contractelor de ipotec? în care figureaz? ca p?r?i persoane fizice care achizi?ioneaz? o locuin?? prin programul guvernamental aprobat prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 60/2009 privind unele m?suri în vederea implement?rii programului “Prima cas?”.”
   Art. II – Prezentul ordin se public? în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close