Proiectul de modificare si completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

   Intr-o informare de presa postata pe site-ul Ministerului Fnantelor Publice in data de 4 septembrie 2009 se prezinta urmatoarele:

Informare de presa

   Referitor la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
   Descrierea situatiei actuale:
   Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa asigure transpunerea interna si aplicarea legislatiei comunitare. In sensul continuarii procesului de aliniere cu acquis-ul din domeniul politicii fiscale, Romania trebuie sa transpuna obligatoriu pana la 31 decembrie 2009, cu aplicare din 2010, urmatoarele prevederi europene:
   Din punctul de vedere al impozitului pe profit, se impune continuarea transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizarilor si transferului activelor si schimburilor de valori mobiliare intre companii ale unor state membre diferite, amendata prin Directiva 2005/19/CE.
   Din punctul de vedere al TVA-ului, Romania trebuie sa transpuna in legislatia nationala toate Directivele europene pe care statele membre trebuie sa le aplice obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2010:
   – Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor;
   – Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare;
   – Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare.
   Din punctul de vedere al TVA-ului se impune adoptarea unor masuri pentru evitarea procedurii de infringement datorata existentei in cuprinsul Codului fiscal a unor prevederi ce reglementeaza inscrierea in facturi a unor informatii suplimentare fata de cele prevazute de legislatia europeana in domeniu.
   Din punctul de vedere al accizelor, Romania are obligatia transpunerii in legislatia nationala a Directivei 2008/118/CE care reglementeaza regimul general al accizelor, obligatie prevazuta la art. 48 din directiva pentru toate statele membre.
   Din punctul de vedere al accizelor, in cazul unor produse supuse accizelor, altele decat cele supuse accizelor armonizate, se impun o serie de modificari ale prevederilor cuprinse in Codul Fiscal in sensul respectarii dreptului comunitar in ceea ce priveste regulile de impozitare, precum si in sensul evitarii declansarii de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement impotriva Romaniei, si implicit aplicarii de masuri sanctionatorii.
   In acest context, Ministerul Finantelor Publice propune urmatoarele modificari si completari ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
In domeniul impozitului pe profit se continua procesul de transpunere in legislatia nationala a prevederilor Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizarilor si transferului activelor si schimburilor de valori mobiliare intre companii ale unor state membre diferite, amendata prin Directiva 2005/19/CE, cu privire la:
   – regimul fiscal aplicabil sediilor permanente ale persoanelor juridice romane implicate in operatiuni de reorganizare;
   – regimul fiscal aplicabil “societatilor europene” si “societatilor cooperative europene”, infiintate potrivit legislatiei europene.
In domeniul TVA se transpune Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, care va conduce la:
   – modificarea regulilor referitoare la locul prestarii serviciilor, astfel:
   • serviciile prestate de o persoana impozabila catre o alta persoana impozabila vor avea locul, respectiv se vor impozita la locul unde este stabilit beneficiarul, indiferent ca este o persoana impozabila stabilita in interiorul Comunitatii sau in afara Comunitatii; serviciile prestate de o persoana impozabila catre o persoana neimpozabila vor avea locul, respectiv se vor impozita, acolo unde prestatorul este stabilit.
   De la aceste reguli generale exista exceptii stabilite expres de directiva: serviciile legate de bunuri imobile, care se vor impozita la locul unde se afla bunul imobil, serviciile de restaurant si catering care se vor impozita la locul prestarii efective, s.a.
   • introducerea obligatiei persoanelor impozabile de a depune declaratii recapitulative pentru serviciile prestate catre persoane impozabile stabilite in Comunitate, asemenea celor care se depun in prezent pentru livrari si achizitii intracomunitare de bunuri.
In domeniul TVA se transpune Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare.  Principala masura consta in introducerea posibilitatii persoanelor impozabile de a depune cererile de rambursare la autoritatea fiscala din statul in care sunt stabilite, urmand ca autoritatea fiscala sa transmita electronic cererea in statul membru care trebuie sa faca rambursarea, respectiv cel in care s-au realizat cumpararile.
   In domeniul TVA se transpune Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare. Principala masura consta in introducerea obligatiei de depunere lunara a declaratiilor recapitulative pentru livrari/achizitii intracomunitare si servicii intracomunitare.
   In domeniul TVA se modifica articolele din Codul fiscal care prevad obligativitatea inscrierii unor informatii suplimentare in facturi pe langa cele impuse de Directiva 2006/112/CE.
   In domeniul accizelor se transpun prevederile Directivei 2008/118/CE care va conduce la:
   – modificarea si completarea unor definitii ale operatorilor economici ce efectueaza operatiuni cu produse accizabile (de exemplu destinatar inregistrat, expeditor inregistrat);
   – redefinirea momentului de eliberare pentru consum a produselor supuse accizelor armonizate;
   – definirea expresa a platitorilor de accize in cazul produselor supuse accizelor armonizate;
   – crearea cadrului juridic necesar introducerii sistemului informatizat pentru facilitarea si monitorizarea circulatiei intracomunitare a produselor accizabile in regim suspensiv de accize (EMCS);
   – stabilirea procedurilor care trebuie utilizate pentru aplicarea sistemului informatizat;
   – introducerea posibilitatii de impartire a responsabilitatii de garantare a riscului de neplata a accizelor care ar putea deveni exigibile;
   – stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile si pierderile de produse accizabile in afara regimului suspensiv de accize (produse cu accize platite).
   In domeniul accizelor se elimina din sfera de aplicare a accizelor produsele pentru care accizele sunt stabilite in cote procentuale. Prin eliminarea din sfera de aplicare a accizelor pentru produsele respective (confectii din blanuri naturale, articole din cristal, bijuterii din aur si/sau din platina, produse de parfumerie, arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar, iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, motoare cu putere peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement) se evita initierea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei.
   In domeniul accizelor se stabilesc o serie de dispozitii tranzitorii pentru deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat.
Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal elaborat de Ministerul Finantelor Publice a fost postat pe site-ul www.mfinante.ro, la sectiunea Transparenta decizionala (n.r. www.mfinante.ro sectiunea informatii publice, transparenta decizionala, la link-ul http://portalmfp.mfinante.ro/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_2COC/_s.7_0_A/7_0_2COC;jsessionid=0000BRDMJVH2rza3mjnL97kUK3c:1139eljn3 )

   Sursa: www.mfinante.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close