Scutirea de impozit pe profit pentru profitul reinvestit

In cadrul Legii privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului, la Capitolul VI Masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial sunt prezentate textele de lege prin care se urmareste scutirea de impozit pe profit a proritului reinvestit.

Textul de lege este urmatorul :

Capitolul VI
Masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial

Art.32- Dupa articolul 191 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, art. 192, cu urmatorul cuprins:
?Scutirea de impozit a profitului reinvestit
192 – (1) Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
(2) Profitul investit potrivit alin.(1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
(3) Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.
(4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
(5) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 103 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 1071, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
(6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.
(7) Pentru activele prevazute la alin.(1) care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.
(8) Prevederile alin.(1) se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.
(9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin.(1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.
(10) In cazul in care, urmare aplicarii prevederilor alin.(1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitul minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim in conformitate cu prevederile art.18 alin.(2).
(11) Contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Prin exceptie de la prevederile art.7 alin.(1) pct.33 si ale art.24 alin.(5), valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor prevazute la alin.(1) se determina prin scaderea din valoarea de productie si/sau achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta la alin.(1).
(13) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close