Deducerea fiscala a donatiilor efectuate in favoarea unor organizatii de interes

Autori:

Mihai Bragaru, consilier juridic, Ministerul Finantelor Publice

Lucian Tatu, conf.univ.dr, ASE Bucuresti

Statul membru al donatorului trebuie sa verifice respectarea conditiilor impuse
organizatiilor de interes general nationale
Hotararea Curtii in cauza C-318/07 Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid
Dreptul german prevede deducerea fiscala a donatiilor efectuate in favoarea unor
organizatii de interes general cu sediul in Germania, care indeplinesc anumite conditii,
excluzand in acelasi timp acest avantaj fiscal pentru donatiile efectuate in favoarea
organizatiilor stabilite si recunoscute ca fiind de interes general intr-un alt stat membru.
In declaratia de venituri pentru anul 2003, domnul Hein Persche, cetatean german, a
solicitat totusi deducerea fiscala a unei donatii in natura in valoare de aproximativ 18 180
euro, pe care a efectuat-o in favoarea Centro Popular de Lagoa, cu sediul in Portugalia
(un camin de batrani pe langa care functioneaza un centru de plasament pentru copii).
Finanzamt (biroul de impozite) a refuzat deducerea solicitata pe motiv ca beneficiarul
donatiei nu era stabilit in Germania si ca domnul Persche nu prezentase o chitanta a
acestei donatii intocmita cu respectarea conditiilor de forma.
Bundesfinanzof (instanta germana suprema in materia litigiilor privind impozitele),
care urmeaza sa se pronunte in ultima instanta in cauza, solicita Curtii de Justitie sa
stabileasca daca un stat membru poate supune deductibilitatea fiscala conditiei ca
beneficiarul sa fie stabilit pe teritoriul national.
In hotararea pronuntata astazi, Curtea de Justitie examineaza aspectul daca
deductibilitatea fiscala a donatiilor transfrontaliere intra sub incidenta liberei circulatii a
capitalurilor garantata de dreptul comunitar. In acest sens, Curtea arata ca, atunci cand un
contribuabil solicita intr-un stat membru deducerea fiscala a donatiilor efectuate in
favoarea unor organizatii stabilite si recunoscute ca fiind de interes general intr-un alt stat
membru, astfel de donatii intra in domeniul de aplicare al dispozitiilor din tratat privind
libera circulatie a capitalurilor, chiar daca acestea sunt efectuate in natura sub forma de
bunuri de uz curent.
In conditiile in care posibilitatea obtinerii unei deduceri fiscale poate influenta in
mod semnificativ atitudinea donatorului, imposibilitatea deducerii in Germania a
donatiilor efectuate in favoarea unor organizatii recunoscute ca fiind de interes general
atunci cand acestea sunt stabilite in alte state membre este de natura sa afecteze
disponibilitatea contribuabililor germani de a efectua donatii in favoarea acestora. In
consecinta, o astfel de reglementare constituie o restrictie privind libera circulatie a
capitalurilor care este, in principiu, interzisa.
Potrivit Curtii, aceasta restrictie nu este justificata. Curtea arata ca un stat membru
este indreptatit sa aplice, in cadrul legislatiei sale referitoare la deductibilitatea fiscala a
donatiilor, o diferenta de tratament intre organizatiile nationale recunoscute ca fiind de
interes general si cele stabilite in alte state membre, atunci cand acestea din urma
urmaresc alte obiective decat cele prevazute prin propria sa legislatie. Intr-adevar, dreptul
comunitar nu impune statelor membre sa actioneze in asa fel incat organizatiile straine
recunoscute ca fiind de interes general in statul membru de origine sa beneficiaze in mod
automat de aceeasi recunoastere pe teritoriul lor.
Nu este mai putin adevarat ca, atunci cand o organizatie recunoscuta ca fiind de
interes general intr-un stat membru indeplineste conditiile impuse in acest scop de
legislatia unui alt stat membru si are ca obiectiv promovarea unor interese identice ale
colectivitatii, astfel incat ar putea fi recunoscuta ca fiind de interes general in acest din
urma stat membru, autoritatile acestui stat membru nu pot refuza organizatiei respective
dreptul la egalitatea de tratament pentru simplul motiv ca acesta nu este stabilit pe
teritoriul lor.
In plus, legislatia contestata nu este justificata nici de necesitatea de a asigura
eficacitatea controalelor fiscale. Intr-adevar, nimic nu impiedica autoritatile fiscale
respective sa solicite contribuabilului dovezile pe care le considera necesare pentru a
aprecia daca sunt indeplinite conditiile de deducere a cheltuielilor prevazute de legislatia
in cauza si, in consecinta, daca se impune sau nu se impune acordarea deducerii
solicitate. Curtea apreciaza ca nu este contrar principiului proportionalitatii ca statul
membru al donatorului sa fie constrans sa verifice sau sa asigure verificarea, de indata ce
un contribuabil solicita beneficiul deducerii donatiilor pe care le-a efectuat in favoarea
unor organizatii stabilite intr-un alt stat membru, a respectarii conditiilor impuse
organizatiilor nationale de interes general.
In consecinta, Curtea declara ca libera circulatie a capitalurilor se opune unei
reglementari a unui stat membru in temeiul careia, in ceea ce priveste donatiile facute
unor organizatii recunoscute ca fiind de interes general, beneficiul deducerii fiscale nu
este acordat decat pentru donatiile efectuate in favoarea unor organizatii situate pe
teritoriul national, fara nicio posibilitate pentru contribuabil de a demonstra ca o donatie
efectuata in favoarea unei organizatii stabilite intr-un alt stat membru indeplineste
conditiile impuse de respectiva reglementare pentru acordarea unui astfel de beneficiu.
Comentarii
Speta prezentata poate prezenta relevanta prin raportare la dispozitiile art. 57 din
Codul fiscal potrivit caruia “Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume
reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3) (s.n. impozitul pe salarii),
pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile
legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.”
Conform Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal (H.G. nr. 44/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare), la pct 1171 de la impozitul pe veniturile realizate
de persoaele fizice se mentioneaza ca „In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de
exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice,
asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care,
potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar
sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.”
De asemenea speta poate prezenta relevanta si prin raportare la dispozitiile art 84,
alin 2 din Codul fiscal potrivit caruia „Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei
sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil,
castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, castigul net anual din operatiuni de
vanzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de
acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in
conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform
legii”
Chiar daca exprimarea „entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in
conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform
legii”, ne-ar putea duce cu gandul ca doar entitatile care functioneaza conform legii din
Romania sau bursele private acordate conform legii din Romania ar putea fi beneficiarele
donatiei ce se scade din impozit, daca este sa coroboram prevederile legii romane cu
hotararea mentionata anterior, se poate ajunge la concluzia ca se pot acorda aceste donatii
deductibile catre entitatile nonprofit care infiinteaza si functioneaza in conditiile legilor
din UE, unitatilor de cult din UE si pentru burse private acordate cetatenilor UE, cu
respectarea legislatiei din statele membre.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close