Contributie pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate

In M. Of. nr. 669 a fost publicata O.U.G. nr. 104/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Din cuprins:

 5. Dupa articolul 363 se introduce un nou articol, articolul 3631, cu urmatorul cuprins:
Art. 3631. – (1) Pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc, care realizeaza incasari din comercializarea in Romania a medicamentelor respective, participa, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata, cu o contributie trimestriala din valoarea acestor incasari, stabilita in functie de volumul vanzarilor, conform grilei privind contributia trimestriala datorata pentru veniturile obtinute, prevazuta in anexa nr. 14.
(2) In cazul in care detinatorii de autorizatii de punere pe piata a medicamentelor respective nu desfasoara in Romania activitati de comercializare a acestora, contributia este datorata de persoanele juridice care realizeaza incasari din comercializarea in Romania a medicamentelor, ca urmare a obtinerii dreptului de comercializare direct de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata a medicamentelor, respectiv de la persoana care a primit de la detinatorul autorizatiei de punere pe piata, direct sau indirect, dreptul de a transmite catre terti dreptul de comercializare a medicamentelor in Romania.
(3) Veniturile realizate din sumele incasate potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale Ministerului Sanatatii si se datoreaza incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.”

 6. La articolul 365, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
“(11) Contributia prevazuta la art. 3631 se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care a avut loc livrarea medicamentelor, intr-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sanatatii.
(12) Persoanele juridice prevazute la art. 363 1 alin. (1) care nu isi indeplinesc obligatia de plata pierd dreptul la decontarea din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate a contravalorii medicamentelor comercializate in cadrul programelor nationale de sanatate, pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in tratamentul ambulatoriu, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru medicamentele de care beneficiaza asiguratii in tratamentul spitalicesc.
(13) Pentru neplata la scadenta a contributiilor prevazute la art. 363 1 se calculeaza si se datoreaza accesorii in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Anexa nr. 14

Grila privind contributia trimestriala datorata pentru
veniturile obtinute

Pentru venituri > 75.000 mii lei trimestrial contributia este 11% din total venituri
Pentru venituri cuprinse intre 50.001 si 75.000 mii lei trimestrial contributia este 10% din total venituri
Pentru venituri cuprinse intre 25.001 si 50.000 mii lei trimestrial contributia este 9% din total venituri
Pentru venituri cuprinse intre 12.501 si 25.000 mii lei trimestrial contributia este 8% din total venituri
Pentru venituri cuprinse intre 6.251 si 12.500 mii lei trimestrial contributia este 7% din total venituri
Pentru venituri cuprinse intre 1.250 si 6250 mii lei trimestrial contributia este 6% din total venituri
Pentru venituri < 1.250 mii lei trimestrial contributia este 5% din total venituri

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close