Modificarea Legii finantelor publice nr. 500/2002

In M. Of. nr. 680 din 9 octombrie 2009 a fost publicata Legea nr. 305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
 Din cuprins:
Art. I – Alineatul (1) al articolului 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 65 – (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice alta autoritate contractanta pot acorda contractorului, in baza contractului de finantare si in limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, dupa caz, pentru o alta durata stabilita conform programarii prevazute in contract, plati in avans, dupa cum urmeaza:
a) dupa semnarea contractului de finantare, o plata in avans din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, in cuantum de minimum 30% si maximum 90% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitatii, in vederea initierii programului/proiectului si elaborarii documentelor de planificare si programare ale acestuia;
b) plati in avans in cuantum de minimum 30% si maximum 90% din suma alocata pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocata pentru realizarea/executia proiectului/subproiectului, aferenta fiecarei perioade stabilite prin programare;
c) cuantumul avansului prevazut la lit. a) si b), precum si perioadele de acordare se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.”
Art. II – Articolul 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Guvernul poate stabili prin hotarare, la propunerea ministrului finantelor publice, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si limitele care se vor folosi in acest scop.”
2. Dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
“(71) Exceptie fac proiectele de cercetare stiintifica, obtinute prin competitii nationale, pentru care se pot efectua plati in avans de minimum 30% si maximum 90%, din fondurile publice, la inceputul fiecarei etape de cercetare.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close