Asistenta contribuabili

Prezentam in continuare un grupaj de spete preluate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Sfera inspectiei fiscale

Intrebare:
Exista o procedura privind virarea sumei pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit? Se controleaza modul de utilizare a sumelor provenind din sponsorizarea cu 2%?

Raspuns:
Prin Normele interne de lucru privind emiterea deciziilor de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoanele fizice, s-a stabilit procedura de virare a sumelor reprezentand pana la 2% din venitul anual pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit, potrivit art.54 alin.(4) si art.84 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Totodata, in conformitate cu art.94 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.
Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor de obligatii de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.
Fata de cele de mai sus, Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu are competente de control privind modul de utilizare a fondurilor entitatilor nonprofit.

 Declarare sedii secundare


Intrebare:
Contribuabilii care infiinteaza sedii secundare au obligatia declararii acestora?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.74 din OG 92/2003 privind Codul  de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare. Contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania au obligatia de a declara in termen de 30 de zile infiintarea de filiale si sedii secundare in strainatate.
Normele de aplicare ale acestui articol prevad la pct. 71 urmatoarele: prin sediu secundar se intelege o sucursala, agentie, reprezentanta sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul fiscal. Declararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespunzatoare din declaratia privind sediile secundare. Declaratia se depune la organul fiscal competent, care va inregistra informatiile respective in registrul contribuabililor, fara a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate. Contribuabilii care, potrivit legii, au obligatii de plata la sedii secundare vor inregistra sediile secundare la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate acestea, prin completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala. Declaratia va fi insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a contribuabilului de care apartine sediul secundar si de pe dovada detinerii cu titlu legal a spatiului.
In ce priveste formularul Declaratiei de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060), cod M.F.P. 14.13.01.99/c , acesta a fost aprobat prin OMFP Nr. 262 din 19 februarie 2007.

Inregistrarea unei asocieri in participatiune


Intrebare:
In cazul unei asocieri in participatiune dintre persoane juridice romane, constituita potrivit Codului Comercial, persoanele juridice au obligatie de a declara sau inregistra asocierea, din punct de vedere fiscal?

Raspuns:
Conform art.253 din Codul Comercial, “asociatiunea in participatiune nu constituie, in privinta celor de al treilea, o fiinta juridica distincta de persoana interesatilor. Cei de al treilea nu au nici un drept si nu se obliga decat catre acela cu care au contract.” 
Art.7 pct.5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede ca  asocierea fara personalitate juridica este orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit.
Precizam ca, in conformitate cu prevederile art.13 din Codul fiscal, asocierea fara personalitate juridica dintre persoane juridice romane nu este un contribuabil si deci nu este obligata la plata impozitului pe profit.
De asemenea, conform prevederilor art.28 alin.(1) din Codul fiscal, in cazul asocierilor fara personalitate juridica, cu exceptia asocierilor fara personalitate juridica dintre persoane juridice straine, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, corespunzator cotei de participare in asociere.
Conform art.154 din Codul fiscal, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, asocierile in participatiune nu sunt persoane impozabile separat, pentru acele activitati economice desfasurate de asociati sau parteneri in numele asociatiei.       Totodata, conformitate art.69 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,  se inregistreaza fiscal orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal.
Fata de cele de mai sus, asocierile in participatiune dintre persoane juridice romane, nefiind subiecte intr-un raport juridic fiscal, nu se declara, nu se inregistreaza fiscal si nu li se atribuie cod de identificare fiscala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close