Modificarea H.G. nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

In M. Of. nr. 695 din 15 octombrie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1012/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.
Din cuprins:
Art. I – Hotararea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 27 august 2003, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 3 – (1) Persoanele juridice cu sediul in Romania, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa plateasca pentru sediul social o taxa lunara pentru serviciul public de radiodifuziune, cu exceptia celor care si-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale.”
2. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11 ) – (13), cu urmatorul cuprins:
“(11) Pentru a fi exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice mentionate la alin. (1) au obligatia de a depune la sediul Societatii Romane de Radiodifuziune o cerere insotita de certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care rezulta suspendarea activitatii.
(12) Pentru a putea beneficia in continuare de exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, persoanele juridice prevazute la alin. (1) au obligatia de a depune o noua cerere insotita de actele doveditoare corespunzatoare, cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii perioadei de exceptare de la plata taxei.
(13) In situatia in care termenul prevazut la alin. (1^2) este depasit, persoanele juridice in cauza sunt obligate la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, incepand cu luna urmatoare celei in care expira exceptarea, cu exceptia cazului in care, dupa aceasta perioada, intervine dizolvarea.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close