Asistenta contribuabili

Prezentam in continuare un grupaj de spete preluate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Valabilitate certificat atestare fiscala persoana fizica
Intrebare:
Cat timp este valabil un certificat de atestare fiscala eliberat unei persoane fizice? 
 
Raspuns:
Conform art. 112 alin. 4) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala este obtinut de o persoana fizica de la unitatea fiscala in raza caria isi are domiciliul. Certificatul se elibereaza in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea cererii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. . 

Restituire impozit
Intrebare:
O persoana fizica poate obtine restituirea unei sume platite la bugetul de stat cu titlul de impozit datorat pentru venitul din transferul dreptului de proprietate în situaţia în care prin hotarare judecatoreasca s-a constatat nulitatea absoluta a actului prin care s-a transferat dreptul de proprietate?  

 Raspuns:
Potrivit principiului de drept “accesorium sequitur principale”, anularea actului principal atrage desfiintarea actului accesoriu.
        Astfel, in speta prezentata de dvs., este aplicabil principiul invocat mai sus, respectiv constatarea nulitatii actului prin care s-a transferat dreptul de proprietate (act principal) atrage dupa sine si desfiintarea actelor accesorii.
        In conformitate cu dispozitiile art.117 alin.(1) lit.b) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie la cerere debitorului sumele platite fara existenta unui titlu de creanta.
        Prin urmare, in considerarea dispozitiilor legale mai sus invocate si in raport de speta prezentata, apreciem restituirea sumei ca fiind posibila, intrucat este platita fara existenta unui titlu de creanta, acesta fiind desfiintat.
        Totodata, facem precizarea ca, in cazul in care biroul notarial a declarat si platit impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, iar actul prin care s-a transferat dreptul de proprietate a fost anulat prin hotarare judecatoreasca, sunt aplicabile prevederile legale potrivit carora orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii rectificative, in conditiile legii.
        Astfel, in vederea reglementarii situatiei, biroul notarial va depune o declaratie rectificativa, pentru tranzactia care a fost anulata in baza hotararii judecatoresti, ramase definitiva si irevocabila.  

Modificarea declaratiei de inregistrare
 Intrebare:
Care este procedura de modificare ulterioara a declaratiei de înregistrare fiscala?
 
Raspuns:
Potrivit art.77 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, contribuabilii au obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close