Asistenta contribuabili

Prezentam in continuare un grupaj de spete preluate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Inregistrare agenti marketing

Intrebare:
Este necesara inregistrarea fiscala a agentilor de marketing persoane fizice?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.72 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal, se inregistreaza primind un cod de inregistrare fiscala.
 La alin. (3) al aceluiasi articol, se mentioneaza ca, in vederea atribuirii codului de identificare fiscala, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, au obligatia sa depuna declaratie de inregistrare fiscala. Astfel, contribuabilii respectivi vor completa si depune formularul “070 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale”, al carui model si continut a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor. Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei, si in care se inscrie obligatoriu codul de indentificare fiscala.
 De asemenea, in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura fiscala, declaratia de inregistrare fiscala trebuie insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta, iar la pct. 72.1 lit. a) din normele metodologice date in aplicarea art. 75, se mentioneaza actele doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratia de inregistrare fiscala.
Pe de alta parte, potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatile economice care fac obiectul legii mai sus-mentionate, sunt cele prevazute in cadrul Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, si a caror desfasurare de catre persoanele fizice autorizate sau asociatii familiale nu necesita autorizare in baza unei legi speciale.
 In acest sens, mentionam ca, modificarile aduse atat Legii nr. 411/2004 cat si Legii nr. 204/2006, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.112/2007, au stabilit, in ce priveste conditiile executarii activitatii de agenti de marketing persoane fizice, ca activitatea acestora, se desfasoara in baza avizelor emise de Comisia de supraveghere a sistemului de pensii private.
  Fata de cele de mai sus rezulta ca, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 112/2007, agentii de marketing persoane fizice, vor anexa, in vederea inregistrarii fiscale, decizia de avizare eliberata in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 sau, dupa caz, a Legii nr. 204/2006, acestea fiind reglementari speciale si derogatorii de la dreptul comun in domeniu, reprezentata de Legea nr.300/2004.
Nota redactiei:
Legea nr. 300/2004 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008).

 Radierea fiscala a sediilor secundare desfiintate

Intrebare:
Care este procedura de radiere din evidentele fiscale a sediilor secundare desfiintate?

Raspuns:
Potrivit art. 69 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comerciantii se inregistreaza fiscal potrivit procedurii speciale in materie.
In cazul comerciantilor, desfiintarea sediilor secundare care nu detin cod unic de inregistrare face obiectul inregistrarilor de mentiuni privind sediile secundare, la oficiul registrului comertului, potrivit procedurii in materie.
Astfel, organul fiscal competent este instiintat asupra desfiintarii sediilor secundare nesupuse obligatiei inregistrarii fiscale, de catre oficiul registrului comertului la care este inmatriculat comerciantul.
Totodata, conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 252/2003, Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare. In conformitate cu art. 24 din Legea nr. 82/1991, republicata, Registrul jurnal, Registrul inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, se pastreaza in arhiva agentului economic timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
In art. 34 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicata, se precizeaza ca, in caz de incetare a activitatii agentului economic, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 Nota redactiei:
 Art. 68 a devenit art. 72 dupa republicarea Codului de procedura fiscala in anul 2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close