ANAF organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic si a unui post de sef serviciu in cadrul Directiei generale juridice

A N U N T

Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, organizeaza la sediul M.F.P – A.N.A.F., in perioada 02-04 decembrie 2009, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
– 1 post, functie publica de conducere vacanta de sef serviciu – Serviciul de avizare si legislatie la Directia generala juridica;
– 1 post, functie publica de executie vacanta de consilier juridic clasa I, grad profesional principal la Directia generala juridica.
Conditii de participare la concurs:
– conditii generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare pentru ocuparea functiilor publice;
– studii superioare juridice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de conducere de sef serviciu este de 2 ani;
– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie de consilier juridic clasa I, grad profesional principal este de 5 ani;
– pentru functia publica de conducere de sef serviciu, conditii specifice prevazute in fisa postului vacant pentru care se organizeaza concursul, respectiv:
• cunostinte de operare/programare pe calculator: FoxPro, MS-DOS, Windows9x, NT, 2000, Milenium, XP, Lotus Smart Suite, Office, Lex Expert 2000 – nivel mediu;
• o limba straina de circulatie internationala: engleza – nivel mediu;
• perfectionari (specializari): in domeniul financiar-fiscal;
• abilitati, calitati si aptitudini necesare: pregatire in domeniul juridic, financiarfiscal, experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului, operativitate si receptivitate in solutionarea lucrarilor repartizate, disciplina profesionala, pastrarea confidentialitatii, corectitudine, asumarea responsabilitatii, capacitate de a lucra in echipa, capacitate de analiza si sinteza, creativitate si initiativa;
• competente manageriale: corectitudine in aprecierea profesionala si stimularea personalului subordonat, asumarea responsabilitatii, impunerea disciplinei profesionale, repartizarea sarcinilor si a lucrarilor in functie de pregatirea profesionala.
– pentru functia publica de executie de consilier juridic clasa I, grad profesional principal, conditii specifice prevazute in fisa postului vacant pentru care se organizeaza concursul, respectiv:
• cunostinte de operare pe calculator: Windows, Lotus Smart Suite, Word, Excel, Lex Expert 2000 – nivel mediu;
• o limba straina de circulatie internationala: engleza – incepator;
• abilitati, calitati si aptitudini necesare: cunostinte in domeniul juridic si fiscal, experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului, prezentarea de solutii motivate din punct de vedere juridic la complexitatea lucrarilor repartizate, cu respectarea termenelor stabilite, operativitate si receptivitate in solutionarea lucrarilor repartizate de conducerea directiei, pastrarea confidentialitatii, corectitudine, asumarea responsabilitatii, creativitate si initiativa, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de a lucra in echipa, disciplina profesionala.
Dosarele de participare la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs pana la data de 18 noiembrie 2009 ora 16,30, camera 202, mezanin, tronson II si vor contine in mod obligatoriu:
– copia actului de identitate;
– formularul tip de inscriere completat;
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
– cazierul judiciar ;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– declaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate.
Concursul consta in 2 probe: proba scrisa se desfasoara in data 02 decembrie 2009, ora 10,00 si interviul se desfasoara pe data de 04 decembrie 2009, ora 15,00. Relatii suplimentare la Directia generala de organizare si resurse umane, camera 202,
mezanin, telefon 319.97.59 sau 319.97.68 / int.1128.
 sursa: site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close