Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

La Senatul Romaniei se afla in inregistrata in vederea dezbaterii propunerea legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala initiata de senatorul Grosu Corneliu.
Forma propusa de initiator este urmatoarea:
Articol unic – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Prin compensare, se sting  creantele administrate de Ministerul Economiei si Finantelor cu creantele debitorului reprezentand: sume de rambursat sau de restituit de la buget, sume de incasat de la buget cu titlu de subventii, prime ori forme de sprijin acordate si aprobate in conditiile legii. Compensarea opereaza pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc, reciproc, atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel.”
2. Dupa alineatul (2) al art. 119, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
“(21) Nu se datoreaza majorari de intarziere de catre debitor, pentru obligatiile neachitate la termenul de scadenta, pana la concurenta creantei reprezentand sume pe care debitorul le are de incasat, prin rambursari, restituiri sau cu orice alt titlu de la bugetul de stat, pe perioada de la data cand aceasta creanta a devenit certa, lichida si exigibila, pana la data stingerii ei prin orice modalitate.”
3. La articolul 127, dupa litera e), se adauga o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) predarea creantei pe care debitorul o are fata de bugetul statului, in cazul in care nu se aplica prevederile art. 116.”
Sursa: site-ul Senatului Romaniei

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close