D.G.F.P. Constanta face urmatoarele precizari referitor la Ordonanta de Urgenta nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Incepand cu data de 01.01.2010, Ordonanta de Urgenta nr.109/2009 introduce o serie de modificari asupra Codului fiscal si in ceea ce priveste impozitul pe venit.
Impozitul pe venit
Noile prevederi includ tichetele de vacanta la categoria veniturilor salariale neimpozabile si dau o noua definitie veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor.
Astfel, potrivit O.U.G. nr.109/2009, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.
Conform prevederilor O.U.G. nr.109/2009, sunt asimilate salariilor in vederea impunerii:
– sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori;
– remuneratia obtinuta de directori in baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societatilor comerciale;
– remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat;
Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, iar data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare cat si termen de plata a impozitului pe venit.
O alta noutate adusa de O.U.G. nr.109/2009, este aceea ca nomenclatorul privind clasificarea activitatilor din economia nationala pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, va fi stabilit de catre Directiile generale ale finantelor publice judetene.
Noutati cu privire la impozitul pe veniturile nerezidentilor
Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primate in Romania sau in strainatate, sunt considerate dividende de la un rezident.
Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti veniturile din dobanzi si/sau dividende platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb.
Sursa: site-ul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Constanta

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close