Ghidul fiscal al contribuabililor persoane juridice

D.G.F.P. Galati a publicat pe site-ul propriu Ghidul fiscal al contribuabililor persoane juridice – editia septembrie 2009.
Cuvant inainte:
Unul din obiectivele generale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F), care functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Ministerului Finantelor Publice (M.F.P) il constituie colectarea veniturilor bugetului general consolidat, prin imbunatatirea continua a nivelului conformarii voluntare a contribuabililor.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala si institutiile sale subordonate promoveaza conformarea voluntara a contribuabililor, prin incurajarea respectarii de catre acestia a legislatiei privind impozitele, taxele si contributiile sociale si descurajarea indisciplinei.
Un rol esential in ceea ce priveste determinarea contribuabililor sa-si indeplineasca in mod voluntar obligatiile fiscale, il are calitatea serviciilor de indrumare si asistenta catre contribuabili.
Obiectivul general al activitatii de indrumare a contribuabililor il constituie furnizarea de informatii de calitate in ceea ce priveste prevederile legislatiei fiscale, obligatiile in materie fiscala, precum si promovarea conformarii fiscale, printr-o abordare orientata catre contribuabil, ca partener egal al fiscului.
In vederea imbunatatirii serviciilor de indrumare si asistenta a contribuabililor organele administratiei fiscale cauta sa inteleaga cat mai bine problemele intampinate de contribuabili, asteptarile si nevoile acestora, care sunt tot mai diversificate, asigurandu-se in felul acesta, in cadrul relatiei de parteneriat care se creeaza‚ adaptarea in permanenta la necesitatile contribuabililor.
In concordanta cu cerintele de mai sus, elaborarea periodica de materiale informative, adresate diferitelor grupuri tinta de contribuabili, contribuie la imbunatatirea nivelului de informare a acestora si implicit la facilitarea indeplinirii obligatiilor fiscale.
Inscriindu-se in aceasta linie, Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Galati a realizat materialul informativ „Ghidul fiscal al contribuabililor persoane juridice”.
Acest material are drept scop sa contribuie la imbunatatirea nivelului de informare a contribuabililor persoane juridice in ceea ce priveste impozitele, taxele si contributiile datorate bugetului general consolidat (aspecte generale de natura fiscala) precum si in ceea ce priveste obligatiile declarative si de plata referitoare la acestea.
La elaborarea lucrarii, s-au utilizat prevederile legale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, ale normelor metodologice, instructiunilor si ordinelor date in aplicarea acestora, precum si cele din legislatia specifica care reglementeaza obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale.
Dorim ca acest ghid sa constituie un instrument util pentru contribuabili care sa contribuie la imbunatatirea modului in care acestia isi indeplinesc obligatiile declarative si de plata pe care le au. Totodata ne exprimam speranta ca am reusit, pe aceasta cale, sa venim in intampinarea nevoilor de informare a contribuabililor.
Cuprinsul Ghidului
CAPITOLUL I – Principalele drepturi si obligatii ale contribuabililor in raporturile cu organele fiscale
I.1 Principalele drepturi ale contribuabililor
I.1.a. Dreptul la indrumare si asistenta
I.1.b. Dreptul de a fi ascultat
I.1.c. Drepturile contribuabilului pe durata inspectiei fiscale
I.1.d. Dreptul la contestatie
I. 2. Principalele obligatii ale contribuabililor
I.2.1. Inregistrarea fiscala
I.2.1.1. Codul de identificare fiscala ( C.I.F.)
I.2.1.2. Organul fiscal competent
I.2.1.3. Inregistrarea fiscala initiala a comerciantilor
I.2.1.4. Inregistrarea fiscala a persoanele juridice, altii decat comerciantii
I.2.1.4.a. Declaratia de inregistrare fiscala
I.2.1.4.b. Certificatul de inregistrare fiscala
I.2.1.5. Modificari ulterioare inregistrarii fiscale
I.2.1.5.a. Declararea filialelor si sediilor secundare
I.2.1.5.b. Schimbarea domiciliului fiscal
I.2.1.6. Incetarea activitatii
I.2.1.7. Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA
I.2.1.7.1. Particularitati privind inregistrarea in scopuri de TVA de la infiintare a comerciantilor
I.2.1.7.2. Particularitati privind inregistrarea in scopuri de TVA in cazul depasirii plafonului de scutire prevazut de lege
I.2.1.7.3. Particularitati privind inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune in situatia in care cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire
I.2.1.7.4. Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
I.2.1.7.4.a.  Inregistrarea in cazul depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare
I.2.1.7.4.b. Inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, prin optiune
I.2.1.7.4.c. Dispozitii comune privind  inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, fie la depasirea plafonului fie prin optiune
I.2.1.8. Formulare utilizate pentru inregistrarea fiscala
I.2.1.9. Adrese de internet
I.2.2. Declararea impozitelor taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat
I.2.3. Plata obligatiilor fiscale
I.2.3.1. Efectuarea platilor
I.2.3.2. Termenele de plata
I.2.3.3. Momentul platii
I.2.3.4. Majorari de intarziere
CAPITOLUL II – Competenta organului fiscal
CAPITOLUL III – Principalele impozite, taxe si contributii datorate de contribuabili bugetului general consolidat
III.1. Impozit pe profit
III.1.1. Aspecte generale privind impozitul pe profit
III.1.2. Obligatii declarative ale contribuabililor
III.1.2.1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – formular 100
III.1.2.2. Declaratie privind impozitul pe profit – formular 101
III.1.2.3. Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor – formular 104

III.1.3. Plata impozitului pe profit
III.2. Impozitul pe dividende distribuite persoanelor juridice
III.3. Impozitul pe venit
III.3.1. Aspecte generale privind impozitul pe venit
III.3.1.1. Impozitul pe veniturile din salarii
III.3.1.2. Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
III.3.1.3. Impozite aferente veniturilor din investitii
III.3.1.4. Impozitul pe veniturile din alte surse
III.3.2. Obligatiile declarative privind impozitul pe venit, ale platitorilor de venit persoane juridice
III.3.2.1.Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – formular 100
III.3.2.2.Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit – formular 205
III.3.2.3. Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate – formular 222
III.3.3. Plata impozitului pe venit
III.4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
III.4.1. Aspecte generale privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor
III.4.2.Obligatii declarative ale platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor
III.4.3. Plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor
III.5. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
III.5.1. Aspecte generale privind impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
III.5.2. Obligatii declarative
III.5.2.1. Declaratia privind obligatiile catre bugetul general consolidat – formular 100
III.5.2.2. Declaratie informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti – modelul din anexa 1 la H.G. 44/2004
III.5.2.3. Declaratie informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate – formularul 400
III.5.3. Plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
III.6. Taxa pe valoarea adaugata
III.6.1. Aspecte generale privind taxa pe valoarea adaugata
III.6.2. Obligatii declarative
III.6.2.1. Contribuabili – persoane juridice, inregistrate in scopuri de TVA
III.6.2.1.1. Decontul de taxa pe valoarea adaugata – formular 300
III.6.2.1.2. Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate – formular 392 A
III.6.2.1.3. Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania – formular 393
III.6.2.1.4. Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”– formular 394
III.6.2.1.5. Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri” – formular 390
III.6.2.2. Contribuabili – persoane juridice, neinregistrate in scopuri de TVA
III.6.2.2.1. Decontul special de taxa pe valoarea adaugata – formular 301
III.6.2.2.2. Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate – formular 392 B
III.6.3. Plata taxei pe valoarea adaugata
III.6.4. Ordine date in aplicarea prevederilor Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal
III.7. Accize
III.7.1 Aspecte generale privind accizele
III.7.1.1. Aspecte generale privind accizele armonizate
III.7.1.2. Aspecte generale privind alte produse accizabile
III.7.2. Obligatii declarative
III.7.3. Plata accizelor
III.8. Obligatii fiscale la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale
III.8.1.Aspecte generale privind contributiile
III.8.1.1. Contributia de asigurari sociale
III.8.1.2. Contributia de asigurari pentru somaj
III.8.1.3. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate (C.A.S.S.)
III.8.1.4. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
III.8.1.5. Contributia pentru concedii si indemnizatii  de asigurari sociale de sanatate
III.8.1.6. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
III.8.1.7. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice
III.8.2. Obligatii declarative privind contributiile sociale
III.8.2.1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale – Formularul 102
III.8.2.2. Declaratii privind evidenta nominala
III.8.2.2.1. Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat
III.8.2.2.2. Declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj
III.8.2.2.3. Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate
III.8.2.2.4. Declaratia privind evidenta obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii si privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii, dupa caz
III.8.2.3. Alte declaratii
III.8.2.3.1. Comunicarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene a tuturor locurilor de munca vacante
III.8.2.3.2. Declaratia pe propria raspundere privind domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala – CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in scopul incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate
III.8.3. Plata contributiilor
Sursa: site-ul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Galati

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close