Proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie 2009

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice au fost publicat in data de 10 noiembrie 2009, la rubrica Informatii publice / Transparenta decizionala proiectul de ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie 2009.
Din cuprinsul Referatului de aprobare
Potrivit art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.
Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, societatile comerciale au depus situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, inclusiv pentru anul 2008.
Conform prevederilor art. 185 alin. (1) si ale art. 201 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile comerciale trebuie sa depuna la registrul comertului copii ale situatiilor financiare anuale. Conform art. 185 alin. (4) din aceeasi lege, datele cuprinse in
situatiile financiare anuale sunt transmise in forma electronica de catre oficiile registrului comertului catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
In consecinta, incepand cu anul 2009, societatile comerciale nu mai au obligatia de a depune situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea contabilitatii, republicata, pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societatile comerciale depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
In acest sens s-a emis proiectul de Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie 2009, prin care se reglementeaza continutul de informatii cuprinse in raportarea contabila anuala care se depune la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
In vederea asigurarii unui continut unitar de informatii si pentru facilitarea intocmirii raportarii anuale, formularele care constituie Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 cuprind informatii care se regasesc in situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Sursa: site-ul Ministerului Finantelor Publice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close