Noile formulare utilizate in domeniul cazierului fiscal

In M. Of. nr. 764 din 10 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2943/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal.
Din cuprins:
Art. I – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa litera e) se introduc patru noi litere, literele f) – i), cu urmatorul cuprins:
“f) 505 <<Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent>>, cod MFP 14.13.43.15/3;
g) 506 <<Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala>>, cod MFP 14.13.43.15/4;
h) 507 <<Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent>>, cod MFP 14.13.43.15/5;
i) 508 <<Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala>>, cod MFP 14.13.43.15/6.”
2. Anexa nr. 1 se completeaza cu formularele 505 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent” si 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, al caror model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
3. Anexa nr. 2 se completeaza cu caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor 505 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”, 506 “Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, 507 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent” si 508 “Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala”, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
4. Anexa nr. 3 se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. II – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. IV – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close