Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si incasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de ANRM in vederea desfasurarii operatiunilor petroliere

In M. Of. nr. 771 din 11 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul    presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 234/2009 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si incasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in vederea desfasurarii operatiunilor petroliere.
Din cuprins:
INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind fundamentarea, aprobarea si incasarea tarifelor si taxelor pentru actele eliberate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in vederea desfasurarii operatiunilor petroliere
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
Art. 1 – In conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actele eliberate in exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) percepe tarife, prevazute in anexa nr. 1, si taxe, prevazute in anexa nr. 4.
Art. 2 – Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, tarifele si taxele se fundamenteaza, se aproba si se incaseaza conform instructiunilor tehnice emise de conducatorul A.N.R.M.
Art. 3 – Actele eliberate in vederea desfasurarii operatiunilor petroliere, pentru care A.N.R.M. percepe tarife si taxe, sunt reprezentate prin acorduri, avize, aprobari, consultare si utilizare de date si informatii referitoare la resursele de petrol.
CAPITOLUL II – Fundamentarea tarifelor si taxelor
Art. 4 – In exercitarea atributiilor prevazute de legislatia in vigoare, A.N.R.M. analizeaza, din punctul de vedere al conformitatii cu actele normative care reglementeaza activitatea extractiva, studiile de fezabilitate, documentatiile de evaluare a resurselor/rezervelor, precum si planurile si programele de explorare/exploatare, in vederea eliberarii avizelor, acordurilor, aprobarilor si actelor de verificare, inregistrare si confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.
Art. 5 – Tarifele si taxele se fundamenteaza pe baza costurilor aferente, directe si indirecte, cuprinzand cheltuieli cu salariile, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.
Art. 6 – In evaluarea numarului de ore necesar elaborarii unui act sunt luate in considerare:
a) activitatea de secretariat si arhiva (inregistrare, repartizare, urmarire a procesului, corespondenta cu solicitantul si/sau cu alte entitati, dupa caz, cautarea in arhive si manipularea documentelor necesare pentru solutionarea solicitarii etc.);
b) activitatea de documentare;
c) solicitarea si analiza unor puncte de vedere;
d) solicitarea unor expertize independente, daca este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier catre expertul atestat de A.N.R.M.;
e) solicitarea unor eventuale completari si precizari ale documentatiei;
f) eliberarea actului;
g) aprobarea actului eliberat de conducerea A.N.R.M.
Art. 7 – Tarifele pentru actele eliberate de A.N.R.M., prevazute la lit. a, b, h si i din anexa nr. 1 vor fi incadrate, in functie de gradul de complexitate, conform criteriilor prezentate in anexele nr. 2 si 3.
Art. 8 – Taxele pentru consultarea si utilizarea unor date si informatii referitoare la resursele de petrol se calculeaza in functie de gradul de complexitate, volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare si de vechimea acestora.
Art. 9 – Taxele prevazute la pct. 1 din anexa nr. 4 vor fi incadrate in clase de complexitate conform criteriilor prevazute in anexa nr. 5.
Art. 10 – Actualizarea tarifelor si taxelor se face in situatiile in care costurile directe si indirecte depasesc cu mai mult de 20% costurile curente.
CAPITOLUL III – Incasarea tarifelor si taxelor
Art. 11 – Solicitarea eliberarii actelor prevazute in anexele nr. 1 si 4 se face prin scrisori-comanda, conform modelelor prevazute in anexele nr. 6 si 7.
Art. 12 – Emiterea facturii pentru tarifele si taxele percepute de A.N.R.M. se face de catre Directia economico-financiara, resurse umane si administrativ.
Art. 13 – Actele se elibereaza numai dupa ce solicitantul face dovada achitarii tarifului, respectiv a taxei corespunzatoare.
Art. 14 – Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentele instructiuni tehnice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close