Modificari ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, introduse prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si prospectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial nr. 761 din 9 noiembrie 2009

Conform capitolului IV din Legea nr. 329/2009 – “Masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial”, prevederile referitoare la titlul II – „Impozitul pe profit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se completeaza cu un nou articol referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit, cu urmatoarele precizari:
1. Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice, astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1. din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (aprobate prin H.G. nr. 2139/2004), folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
2. Profitul reinvestit reprezinta profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
3. Pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, in aplicarea acestei facilitate se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate, produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.
4. In cazul contribuabililor care in cursul anului pierd calitatea de microintreprindere si devin platitori de impozit pe profit conform art. 1071 din Codul fiscal, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate, produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.
Pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
5. Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit se va repartiza, cu prioritate, pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar.
6. Pentru activele care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile efectiv realizate in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.
7. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se acorda doar pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.
8. Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, cu urmatoarele exceptii:
– transferul activelor in cadrul operatiunilor de reorganizare, situatie in care, societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente;
– instrainarea activelor in cadrul procedurii de faliment.
In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere de la data aplicarii facilitatii.
9. Daca in urma aplicarii facilitatii impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata prin O.U.G. nr. 34/2009.
10. Contribuabilii care beneficiaza de aceasta facilitate nu mai pot primi si finantarea de la bugetul statului pentru acoperirea impozitului reinvestit de catre intreprinderile mici si mijlocii, asa cum prevede art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
11. Pentru investitiile achizitionate/produse in conditiile prezentelor reglementari, valoarea finala, respectiv valoarea de intrare a acestora se determina prin scaderea din valoarea de achizitie sau valoarea de productie, dupa caz, a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea.
12. Facilitatea prezentata se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
Sursa: site-ul Directiei Generale a Finantelor Publice Vrancea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close