Precizari referitoare la regimul taxei pe valoarea adaugata pentru activitatile desfasurate de catre ocoalele silvice

Pe site-ul DGFP Vrancea au fost publicate Precizarile referitoare la regimul taxei pe valoarea adaugata pentru activitatile desfasurate de catre ocoalele silvice.
Din cuprins:
Conform articolului 10 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic administrarea padurilor si serviciile silvice, dupa caz, se asigura prin ocoale silvice autorizate, care sunt de doua tipuri:
1. ocoale silvice de stat – din structura Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, care administreaza paduri proprietate publica a statului si care sunt infiintate de aceasta.
2. ocoale silvice private – care sunt infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrative teritoriale, de persoane fizice ori de persoane juridice care au in proprietate fonduri forestiere sau de catre asociatiile constituite de catre acestea.
Ocoalele silvice sunt de interes public si pot administra sau asigura servicii silvice, dupa caz, si pentru alte proprietati, pe baza de contracte.
1. Regimul TVA aplicabil administrarii padurilor private de catre ocoalele silvice de stat
Administrarea padurilor private se face de catre ocoalele silvice din subordinea directiilor silvice numai pe baza de contract, proprietarii padurilor avand in acest caz calitatea de clienti.
Conform art. 128 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare, este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.
Se considera prestare de servicii, potrivit art. 129 alin.1 din Codul fiscal, orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.
Conform art. 155 alin. 1 din Codul fiscal, persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin.1 si 2 din Codul fiscal, trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.
In contextul prevederilor de mai sus, serviciile de administrare a padurii prestate de catre ocoalele silvice din subordinea directiilor silvice catre proprietarii fondului forestier, respectiv primarii, persoane fizice sau juridice, sunt considerate din punct de vedere al TVA operatiuni impozabile pentru care se colecteaza TVA, iar baza de impozitare a taxei este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, potrivit art. 137 alin.1 lit.a) din Codul fiscal.
De asemenea, ocoalele silvice din subordinea directiilor silvice au dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in vederea realizarii acestor operatiuni, potrivit prevederilor art. 145-147 din Codul fiscal.
2. Regimul TVA aplicabil administrarii padurilor private de catre ocoalele silvice private.
Conform art. 17 alin. 3 din Codul silvic, ocoalele silvice autorizate pentru administrarea fondului forestier si asigurarea serviciilor silvice si infiintate in acest scop de unitati administrativ teritoriale, de persoane fizice ori de persoane juridice, care au in proprietate fond forestier sau de asociatii constituite de catre acestea, devin administratorii fondului forestier, revenindu-le obligatiile proprietarilor prevazute la art. 17 alin. 2 din Codul silvic.
Ocoalele silvice private au personalitate juridica pe care o dobandesc conform art. 15 din Codul silvic, din momentul inscrierii acestora in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, intocmesc balanta, bilant contabil propriu, au buget anual de venituri si cheltuieli distinct, de care dispun.
La punctul 6 alin. 1 al titlului VI – TVA din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se precizeaza ca, in sensul art. 128 alin. 1 din Codul fiscal, preluarea de bunuri produse de catre o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, pentru a fi folosite in cursul desfasurarii activitatii sale economice sau pentru continuarea acesteia, nu se considera ca fiind o livrare de bunuri, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 128 alin. 4 lit.c) din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si prestarilor de servicii.
In consecinta, serviciile prestate de un ocol silvic privat si finantate de proprietarii fondului forestier care au constituit acel ocol silvic, nu sunt considerate din punct de vedere al TVA operatiuni impozabile pentru care sa se colecteze TVA.
Ocolul silvic privat are dreptul de deducere al taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in vederea realizarii acestor prestari de servicii, potrivit prevederilor art. 145-147 din Codul fiscal, daca se poate face dovada legaturii acestora cu activitatea economica taxabila realizata de ocolul silvic, respectiv valorificarea produselor fondului forestier, servicii efectuate catre alte ocoale silvice sau alte persoane.
Sursa: site-ul Directiei Generale a Finantelor Publice Vrancea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close