Efectuarea platii dobanzii suportate din bugetul de stat de catre DGASPC in baza art. 27 din Legea nr. 448/2006

In M. Of. nr. 780 din 16 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 517/2009 privind efectuarea platii dobanzii suportate din bugetul de stat de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Din cuprins:
Art. 1 – In intelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ANPH – Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
b) Legea nr. 448/2006 – Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Ordinul presedintelui ANPH nr. 277/2009 – Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 277/2009 pentru aprobarea Metodologiei de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii, incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare;
d) beneficiari – persoanele adulte cu handicap grav si accentuat, familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat;
e) DGASPC – directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
f) contracte – contractele privind angajamentul de plata a dobanzii incheiate intre ANPH si beneficiari.
Art. 2 – In procesul de derulare a contractelor incheiate de ANPH cu beneficiarii si preluate in conditiile stabilite prin Ordinul presedintelui ANPH nr. 277/2009, DGASPC se substituie ANPH in cazul efectuarii de modificari ale clauzelor contractuale prin act aditional.
Art. 3 – La inceputul fiecarui an bugetar, DGASPC va incheia cu beneficiarii un act aditional de acceptare a platii in conditiile legii, pe baza ultimului grafic de rambursare aferent contractului.
Art. 4 – Ori de cate ori graficul de rambursare se modifica, beneficiarul este obligat sa-l aduca la cunostinta DGASPC, in vederea efectuarii platilor in concordanta cu acesta.
Art. 5 – (1) Sumele necesare pentru plata dobanzii suportate din bugetul de stat sunt cuprinse in bugetul ANPH, pe baza necesarului de fonduri transmis de catre DGASPC.
(2) In vederea asigurarii transferului sumelor aferente platii dobanzilor, dispozitiile prezentului ordin se completeaza cu prevederile Ordinului presedintelui ANPH nr. 277/2009.
Art. 6 – DGASPC si directiile de specialitate din cadrul ANPH vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close