Instructiunile privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale Comunicat de presa al Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Conform dispozitiilor art.26 din Legea nr.329/2009, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a elaborat instructiunile privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale
Conform prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar Internationaln, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a elaborat instructiunile privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale.
Concret, prin adoptarea acestui act normativ se reglementeaza modul de aplicare a masurilor privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale obtinute din surse bugetare.
Persoanele care fac obiectul reglementarilor cuprinse in Capitolul IV din Legea nr. 329/2009 sunt pensionarii care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, din exercitarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau in baza actului de numire la:
– autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare;
– regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativ – teritoriala.
Beneficiarii dreptului la pensie, in sensul prezentului act normativ sunt:
1. pensionarii sistemului public de pensii,
2. pensionarii apartinand sistemelor neintegrate sistemului public, respectiv:
a)     pensionarii proveniti din cadrele militare si functionarii publici cu statut special din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale
b)     pensionarii sistemului de asigurari sociale al avocatilor
c)      pensionarii sistemelor proprii de asigurari sociale ale cultelor recunoscute de lege, si anume: Biserica Romano – Catolica, Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea din Romania, Biserica Reformata din Romania, Biserica Unitariana din Transilvania, Unitatea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania, Unitatea Penticostala – Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania, Biserica Evanghelica C.A. din Romania si Biserica Evanghelica-Luterana din Romania.
3. beneficiarii pensiilor de serviciu, stabilite prin legi speciale sau statute profesionale.
Persoanele pot cumula pensia cu veniturile salariale numai in situatia in care pensia neta are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1693 lei.
Pensia neta reprezinta cuantumul pensiei rezultat in urma deducerii contributiei de asigurari sociale de sanatate si a impozitului pe venit, fara a se lua in considerare indemnizatiile cu caracter necontributiv acordate in baza legilor speciale, pensia I.O.V.R., indemnizatia de insotitor platita pensionarilor pentru limita de varsta care, conform legii, provin din pensionari incadrati in gradul I de invaliditate, indemnizatiile acordate nevazatorilor si persoanelor cu handicap si nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.
Pentru pensionarii care incaseaza pensie atat din sistemul public de pensii, cat si din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, dupa caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului se are in vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor.In situatia in care din cumularea pensiilor nete rezulta un cuantum mai mare decat nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate, numai cu una din pensii, al carei cuantum se situeaza sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.
Pana la data de 9 decembrie 2009, pensionarii care, la data intrarii in vigoare a dispozitiilor Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 se afla in situatiile de mai sus, au obligatia de a-si exprima in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie sau, dupa caz, de a-si exprima in scris optiunea cu privire la mentinerea in plata a uneia dintre pensiile fata de cuantumul careia este permis cumulul.
Documentele care trebuie depuse la angajator sau, dupa caz, la Casa Teritoriala de Pensii, vor putea fi descarcate/consultate in curand pe site-ul MMFPS.
Sursa: site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close