Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii

In M. Of. nr. 787 din 18 noiembrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
Din cuprins:
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Art. 1 – Autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, vireaza disponibilitatile reprezentand venituri proprii, inclusiv cele pastrate in depozite, in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“, la unitatile Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilitati respective, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
Art. 2 – Autoritatile si institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, vireaza disponibilitatile reprezentand venituri proprii si subventii, la bugetul de stat, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
a) veniturile proprii: in contul 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilitati;
b) subventiile ramase neutilizate: in contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.
Art. 3 – Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 1 si 2 au obligatia de a dispune transformarea in lei a sumelor reprezentand venituri proprii existente in conturi in valuta deschise la institutii de credit si de a vira sumele rezultate in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice“, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
Art. 4 – (1) Sumele aferente donatiilor sau sponsorizarilor primite in lei de autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 1 si 2, ramase neutilizate in conturi de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului, se vireaza in contul de venituri ale bugetului de stat 20.37.01.01 “Donatii si sponsorizari“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilitati si se utilizeaza in conditiile stabilite pentru donatiile si sponsorizarile primite de institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.
(2) Donatiile si sponsorizarile primite in valuta, aflate in conturi deschise la institutii de credit, pot fi retinute in aceste conturi, urmand a fi utilizate in conditiile stabilite pentru donatiile si sponsorizarile in valuta primite de institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.
Art. 5 – (1) Disponibilitatile din fonduri externe nerambursabile postaderare ramase neutilizate in conturile autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 1 si 2 se vireaza in contul de venituri ale bugetului de stat 20.45.01.XX.yy “Venituri ale bugetului de stat – sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari”, in care XX reprezinta subcapitolul de venituri ale bugetului de stat, iar yy reprezinta paragraful, stabilite potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.
(2) Finantarea proiectelor derulate de autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta si altor prevederi legale privind gestionarea de fonduri externe nerambursabile postaderare in vigoare.
Art. 6 – (1) Sumele indisponibilizate in conturile de disponibilitati ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 1 si 2, in temeiul unor titluri executorii prezentate unitatilor Trezoreriei Statului anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilorcadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul 50.63.02 “Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral sau partial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii”, deschis pe numele institutiilor publice respective, si se vireaza in conturile indicate de executorii judecatoresti in termenele prevazute de lege.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009, din conturile de disponibilitati ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 1 si 2 nu se mai indisponibilizeaza sume, obligatiile de plata stabilite in titlurile executorii urmand a fi indisponibilizate din creditele bugetare deschise si repartizate acestor institutii de la bugetul de stat.
Art. 7 – (1) Fac exceptie de la prevederile art. 1 si 2 sumele existente la data reorganizarii in conturile de disponibilitati, care provin din urmatoarele surse:
1. garantii primite de la terti pentru participarea la licitatii sau in alte conditii prevazute de lege, care nu se cuvin bugetului de stat;
2. disponibilitati reprezentand sume de mandat si in depozit;
3. sume incasate necuvenit, inregistrate ca operatiuni in curs de lamurire sau in conturi de creditori;
4. sume reprezentand fonduri externe nerambursabile preaderare, inclusiv sume aferente cofinantarii de la bugetul de stat a acestora;
5. alte sume care se regasesc potrivit legii in conturi ale institutiilor publice si care nu reprezinta venituri proprii ale acestora si/sau subventii.
(2) Disponibilitatile prevazute la alin. (1) pct. 1 si 2 se vireaza de catre institutiile publice in contul 50.05 “Disponibil din sume de mandat si in depozit”, deschis la Trezoreria Statului, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(3) Disponibilitatile prevazute la alin. (1) pct. 3, 4 si 5 se vireaza de catre institutiile publice in contul 50.01 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor publice subordonate”, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
(4) Sumele prevazute la alin. (2) si (3) se utilizeaza conform legislatiei specifice.
Art. 8 – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, institutiile publice prevazute la art. 1 si 2 pot efectua din conturile de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului numai operatiuni de regularizare si transfer prevazute de prezentele norme metodologice.
(2) In conturile de disponibilitati deschise pe numele institutiilor publice prevazute la art. 1 si 2, cu exceptia celor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3), nu mai pot fi incasate sume.
(3) Pana la data de 31 decembrie 2009, eventualele sume virate eronat in conturile de disponibilitati prevazute la alin. (2) se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.17 “Venituri ale bugetului de stat – Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate”. Dupa efectuarea operatiunilor de transfer, unitatile Trezoreriei Statului elibereaza institutiei publice beneficiare un extras al contului 20.36.01.17 “Venituri ale bugetului de stat – Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate”.
Art. 9 – Veniturile realizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie se gestioneaza potrivit hotararilor Guvernului emise in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009.
Art. 10 – (1) Sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de institutiile publice prevazute la art. 1 si 2 si care, potrivit legii, se datoreaza bugetului de stat se incaseaza in continuare de catre institutiile publice respective sau de catre institutiile publice in structura carora acestea au fost preluate, in contul de disponibilitati 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, care se deschide pe numele acestora la unitatile Trezoreriei Statului.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) care se achita in numerar se depun de catre institutiile publice in contul 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, in prima zi lucratoare de la incasare.
(3) Sumele colectate in contul 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat” se vireaza in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat prevazute in anexa, in functie de natura acestora, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la incasare.
(4) Institutiile publice reorganizate au obligatia de a comunica clientilor, contribuabililor si altor debitori de la care au de incasat sume care se cuvin bugetului de stat codul IBAN aferent contului 50.32 “Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”.
Art. 11 – Conturile de venituri ale bugetului de stat in care se vireaza sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de catre institutiile publice prevazute la art. 1 si 2 si conturile de disponibilitati ale acestora se codifica cu codul de identificare fiscala al institutiilor publice respective si se deschid la unitatile Trezoreriei Statului prin care acestea isi desfasoara activitatea in urma reorganizarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close