Amanarea la plata a obligatiilor fiscale

In M. Of. nr. 800 a fost publicata Legea nr. 363 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor criyei economice.

Redam mai jos textul legii:
Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abroga.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Conditiile prevazute la alin. (1) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.”

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor reprezenta:
a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv;
b) 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni.”

4. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) in cazul in care contribuabilii nu isi achita, in cel mult 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data emiterii deciziei de amanare la plata. In cazul in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se platesc pana la aceasta data;”

5. La articolul 7 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de valabilitate a amanarii la plata contribuabilii datoreaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amanare la plata, incepand cu data emiterii deciziei si pana la:
a) data la care se implineste termenul de amanare sau, dupa caz;
b) data la care inceteaza valabilitatea inlesnirii conform art. 5.

(3) In situatia in care la implinirea termenului stabilit pentru plata obligatiilor fiscale amanate contribuabilul nu isi achita aceste obligatii, va datora majorari de intarziere conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe intreaga perioada de amanare.”

6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. – Cererile de amanare la plata a obligatiilor fiscale datorate si neachitate se pot depune pana la data de 30 iunie 2010.”

Art. II. – (1) Pentru amanarile la plata in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea garantiilor se ajusteaza astfel:

a) in cazul scrisorilor de garantie bancara contribuabilul poate reduce garantia la nivelul stabilit de prezenta lege;
b) in cazul bunurilor oferite in vederea sechestrarii, masurile asiguratorii se ridica pana la nivelul stabilit de prezenta lege.

(2) Pentru amanarile la plata in derulare, dispozitiile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.92/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close