Acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si unele facilitati pentru plata energiei termice

In M. Of. nr. 795 din 20 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 358/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice.
Din cuprins:
Artocol unic – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 9 octombrie 2009, cu urmatoarele completari:
1. La articolul I punctul 1, dupa litera f) a alineatului (2) al articolului 5 se introduc trei noi litere, literele g) – i), cu urmatorul cuprins:
“g) in proportie de 30% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei;
h) in proportie de 20% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei;
i) in proportie de 10% pentru familie, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei.”
2. La articolul I punctul 2, dupa litera f) a articolului 6 se introduc trei noi litere, literele g) – i), cu urmatorul cuprins:
“g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei li se acorda lunar o suma de 44 lei;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei li se acorda lunar o suma de 31 lei;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei li se acorda lunar o suma de 19 lei.”
3. La articolul I punctul 4, dupa litera f) a alineatului (1) al articolului 8 se introduc trei noi litere, literele g) – i), cu urmatorul cuprins:
“g) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 425,1 lei si 480 lei li se acorda lunar o suma de 26 lei;
h) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 480,1 lei si 540 lei li se acorda lunar o suma de 20 lei;
i) familiilor si persoanelor singure al caror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza intre 540,1 lei si 615 lei li se acorda lunar o suma de 16 lei.”
4. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
“41. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
<<(2) Pentru familiile si persoanele singure prevazute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei este de 58 lei.>>”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close