Incasarile ANCPI se fac venit la bugetul de stat

In M. Of. nr. 801 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1366/2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
Din cuprins:
Art. I – Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6 alineatul (7), literele a), c), d), h), j) si k) se abroga.
2. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Directorul general este ordonator secundar de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan national si international.”
3. La articolul 9 alineatul (4), literele e) si h) se abroga.
4. La articolul 10, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 10 – (1) Atributiile si structura organizatorica ale Agentiei Nationale se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie; in cel mult 60 de zile de la data aprobarii ordinului, Agentia Nationala organizeaza concursul pentru angajarea personalului necesar in vederea desfasurarii activitatii. Numarul maxim de posturi pentru Agentia Nationala si institutiile subordonate este de 3.598.
………………………………………………………………..
(4) Anual sau ori de cate ori se impune, in functie de volumul de activitate si de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, directorul general stabileste numarul de posturi pentru fiecare institutie subordonata.”
5. La articolul 10, alineatul (3) se abroga.
6. La articolul 14, litera k) va avea urmatorul cuprins:
“k) crearea si dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor si a bazelor de date din surse aprobate, potrivit legii;”.
7. La articolul 16, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 16 – (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) inchirieri de spatii si aparatura;
d) alte sume incasate, in conditiile legii.”
8. La articolul 16, alineatele (3), (6), (7) si (8) se abroga.
Art. II – Incetarea raporturilor de munca ale personalului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara ca urmare a aplicarii masurii de reorganizare prin reducerea de posturi stabilita de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, prin emiterea de decizii, se face cu respectarea procedurilor legale din legislatia muncii si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe baza criteriilor stabilite potrivit art. 6 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 329/2009, in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close