Legea nr. 361/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

In M. Of. nr. 800 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 361/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
Din cuprins:
Articol unic – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75 din 17 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
“71. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
<<b1) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si ale bugetului asigurarilor pentru somaj, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie;>>”.
2. La articolul I punctul 17, alineatul (21) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(21) Pentru operatiunile de plati dispuse din conturile purtatoare de dobanda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevazuti la art. 5 alin. (14), precum si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a platilor de mica si mare valoare in relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situeaza la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului catre Banca Nationala a Romaniei.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close