Legea nr. 362/2009 pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

In M. Of. nr. 800 din 24 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 362/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
Din cuprins:
Articol unic – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze pe parcursul intregului an diminuari si redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurarilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, in functie de stadiul implementarii proiectelor finantate din instrumente structurale la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri din instrumente structurale intre programele operationale, efectuate in conformitate cu procedurile comunitare.”
2. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 7 – (1) Dupa autorizarea cheltuielilor de catre autoritatile de management, conform prevederilor legale comunitare si nationale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, se vireaza de catre autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.”
3. La articolul 12, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Se autorizeaza ordonatorii de credite prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar redistribuiri de fonduri intre proiectele finantate/propuse la finantare in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si virari de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel incat sa se asigure implementarea corespunzatoare a acestor proiecte si/sau sa se asigure finantarea unor proiecte noi. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close