Legea nr. 368/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa"

In M. Of. nr. 816 din 27 noiembrie 2009 a fost publicata Legea nr. 368/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1 – (1) Se aproba programul <<Prima casa>> ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite.”
2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) Prin locuinta in sensul programului <<Prima casa>> se intelege orice imobil cu destinatia de locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile, aferente acesteia, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.”
3. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Beneficiarii programului <<Prima casa>> sunt persoane fizice care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu au detinut si nu detin, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor ori cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor-parti din locuinte dobandite prin mostenire si nici nu au achizitionat dupa aceasta data o locuinta, indiferent de modul de dobandire.”
4. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.”
5. La articolul 1, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) In baza contractului de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul programului <<Prima casa>> se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, un drept de ipoteca legala de rangul I pe toata durata contractului, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata creditului. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul prevazut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.”
6. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3 – (1) Pentru sustinerea sectoarelor prioritare, capitalul social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se suplimenteaza in anul 2010 cu suma totala de 223.000.000 lei, divizata in 4 transe trimestriale.
(2) In cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea <<Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie>> se inlocuieste cu sintagma <<autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii>>.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close