Normele metodologice privind inregistrarea in patrimoniu a cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate

In M. Of. nr. 847 din  8 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 969/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in patrimoniu a cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate.
Din cuprins:
ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind inregistrarea in patrimoniu a cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate

1. In vederea asigurarii eliberarii cardului european de asigurari sociale de sanatate catre asigurati potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza procedura de achizitie potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si incheie contract cu un furnizor, castigator al acestei proceduri, pentru serviciile de producere, personalizare si distribuire a cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate (EHIC) pentru Romania.
2. Furnizorul va preda la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Directia sisteme informatice, fisierele electronice care contin informatii referitoare la cardurile distribuite la asigurat si fisierul cu cardurile pentru care nu s-a reusit distributia si care au fost predate la casele de asigurari de sanatate.
3. Directia sisteme informatice verifica in sistemul electronic de migranti numarul de carduri tiparite si distribuite in perioada respectiva si intocmeste, impreuna cu furnizorul, un proces-verbal de predare-primire a cardurilor europene de asigurari sociale de sanatate, atasand un borderou centralizator pe judete din care sa rezulte numarul total de carduri tiparite si distribuite pentru fiecare judet, si anume numarul de carduri distribuite la asigurati si numarul de carduri predate la casele de asigurari de sanatate.
4. In baza procesului-verbal de predare-primire si a borderoului centralizator, prestatorul va emite factura fiscala, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-au livrat cardurile.
5. In baza procesului-verbal de predare-primire, a borderoului centralizator si a facturii fiscale, Directia financiar, contabilitate si salarizare evidentiaza in contabilitatea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contul 532 “Alte valori”, cardurile europene de asigurari sociale de sanatate tiparite.
6. Cardurile europene de asigurari sociale de sanatate care au fost predate asiguratilor in baza borderoului centralizator se scad din evidenta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, fiind trecute pe cheltuiala institutiei.
7. Pentru cardurile care au fost predate de furnizor la casele de asigurari de sanatate se intocmesc procese-verbale de transfer intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, documente care vor sta la baza scaderii din patrimoniul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a cardurilor europene de asigurari de sanatate si a inregistrarii lor in patrimoniul caselor de asigurari de sanatate.
8. Pe masura ce cardurile europene de asigurari sociale de sanatate sunt eliberate asiguratilor, acestea se vor scadea din evidenta caselor de asigurari de sanatate, pe baza unui borderou cu semnatura de primire a asiguratului.
9. Cardurile europene de asigurari sociale de sanatate neridicate de asigurati dupa expirarea termenului de valabilitate vor fi scazute din evidenta caselor de asigurari de sanatate pe baza unui proces-verbal.
10. Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor prevazute la pct. 5 – 9 se efectueaza potrivit monografiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close