„Directiva 92/83/CEE – Armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice – Articolul 27 alineatul (1) litera (f) – Alcool continut in produse pe baza de ciocolata – Scutire de accize armonizate” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a opta) 19 aprilie 2007

In cauza C 63/06,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Vyriausiasis administracinis teismas (Lituania), prin decizia din 20 decembrie 2005, primita de Curte la 3 februarie 2006, in procedura
UAB Profisa
impotriva
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
CURTEA (Camera a opta),
compusa din domnul E. Juhász, presedinte de camera, doamna R. Silva de Lapuerta (raportor) si domnul J. Malenovský, judecatori,
avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: domnul R. Grass,
avand in vedere procedura scrisa,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru UAB Profisa, de T. Blažys, advokatas;
– pentru guvernul lituanian, de domnul D. Kriaučiūnas, in calitate de agent;
– pentru guvernul portughez, de domnii L. Fernandes si A. Seiça Neves, in calitate de agenti;
– pentru Comisia Comunitatilor Europene, de domnul W. Mölls si de doamna A. Steiblytė, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,
pronunta prezenta
Hotarare
1. Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice (JO L 316, p. 21, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 152).
2. Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre UAB Profisa (denumita in continuare „Profisa”), pe de o parte, si Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (administratia lituaniana a vamilor), pe de alta parte, privind aplicarea accizelor armonizate in ceea ce priveste alcoolul continut in produse pe baza de ciocolata.
Cadrul juridic
Reglementarea comunitara
3. Articolul 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83 prevede:
„Statele membre scutesc de accize [a se citi «accize armonizate»] produsele care intra sub incidenta prezentei directive dupa indeplinirea conditiilor stabilite de acestea in scopul asigurarii aplicarii corecte [a se citi «aplicarii corecte si directe»] a respectivelor scutiri si al prevenirii oricarei evaziuni, evitari sau abuz atunci cand sunt folosite direct sau drept componente ale produselor semifabricate in vederea realizarii de produse alimentare [a se citi «de produse alimentare, cu sau fara umplutura»], cu conditia ca in fiecare caz continutul de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur pe 100 kg la productia de ciocolata si 5 litri de alcool pur pe 100 kg la productia de alte produse.”
Reglementarea nationala
4. Articolul 25 alineatul 1 punctul 5 din legea privind accizele (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas) din 30 octombrie 2001 (Žin., 2001, nr. 98 3482), astfel cum a fost modificata prin legea din 29 ianuarie 2004 (Žin., 2004, nr. 26 802, denumita in continuare „legea privind accizele”), prevede ca alcoolul etilic si bauturile alcoolice destinate fabricarii de produse pe baza de ciocolata sunt scutite de la plata accizelor, cu conditia sa nu se foloseasca mai mult de 8,5 litri de alcool etilic pur pentru 100 kilograme (greutate neta) de produs pe baza de ciocolata.
Actiunea principala si intrebarea preliminara
5. Profisa importa in Lituania produse pe baza de ciocolata care contin alcool etilic.
6. Prin deciziile din 4 ianuarie si 14 martie 2005, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos a refuzat sa scuteasca de la plata accizelor produsele importate de Profisa, pentru motivul ca, desi articolul 25 alineatul 1 punctul 5 din legea privind accizele scuteste de la plata acestora alcoolul etilic destinat fabricarii de produse pe baza de ciocolata, aceasta dispozitie nu se aplica in cazul produselor finite pe baza de ciocolata importate care contin alcool etilic, cum sunt cele care formeaza obiectul actiunii principale.
7. Profisa a solicitat Vilniaus apygardos administracinis teismas anularea acestor decizii, cererea fiind respinsa prin hotararea din 9 mai 2005.
8. Profisa a introdus apel impotriva acestei hotarari in fata instantei de trimitere.
9. Aceasta instanta arata ca, in masura in care articolul 25 alineatul 1 punctul 5 din legea privind accizele urmareste transpunerea in ordinea juridica lituaniana a articolului 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83, este necesara interpretarea acestei din urma dispozitii pentru a solutiona litigiul cu care este sesizata.
10. Or, instanta mentionata remarca faptul ca versiunea lituaniana a articolului 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83 este diferita fata de alte versiuni lingvistice ale acestui articol.
11. Acesta este contextul in care Vyriausiasis administracinis teismas a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:
„Tinand seama de diferentele care exista intre diferitele versiuni lingvistice ale Directivei 92/83 […], articolul 27 alineatul (1) litera (f) din aceasta trebuie interpretat in sensul ca obliga statele membre sa scuteasca de accize alcoolul etilic importat pe teritoriul vamal al Comunitatilor Europene si care este continut in produse pe baza de ciocolata care sunt destinate consumului direct atunci cand cantitatea de alcool continuta in produsele pe baza de ciocolata nu depaseste 8,5 l pe 100 kg de produs?”
Cu privire la intrebarea preliminara
12. Toate partile care au prezentat observatii scrise propun sa se dea un raspuns afirmativ la intrebarea preliminara.
13. Potrivit unei jurisprudente constante, necesitatea aplicarii si, prin urmare, a interpretarii uniforme a dispozitiilor dreptului comunitar exclude posibilitatea ca, in caz de indoiala, textul unei dispozitii sa fie privit in mod izolat, prin raportare doar la una dintre versiunile sale, impunand, dimpotriva, ca acesta sa fie interpretat si aplicat in lumina versiunilor existente in celelalte limbi oficiale (hotararea din 12 noiembrie 1969, Stauder/Ulm, 29/69, Rec., p. 419, punctul 3, hotararea din 7 iulie 1988, Moksel, 55/87, Rec., p. 3845, punctul 15, si hotararea din 2 aprilie 1998, EMU Tabac si altii, C 296/95, Rec., p. I 1605, punctul 36).
14. In caz de neconcordanta intre diferitele versiuni lingvistice ale unui text comunitar, dispozitia in cauza trebuie sa fie interpretata in raport cu economia generala si cu finalitatea reglementarii din care face parte (hotararea din 27 octombrie 1977, Bouchereau, 30/77, Rec., p. 1999, punctul 14, hotararea din 7 decembrie 2000, Italia/Comisia, C 482/98, Rec., p. I 10861, punctul 49, si hotararea din 1 aprilie 2004, Borgmann, C 1/02, Rec., p. I 3219, punctul 25).
15. Or, din examinarea comparativa a diferitelor versiuni lingvistice ale articolului 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83 reiese ca, exceptand versiunea lituaniana, toate versiunile lingvistice ale acestui articol prevad ca statele membre scutesc de accize armonizate, dupa indeplinirea conditiilor pe care le stabilesc, produsele care intra sub incidenta directivei mentionate, printre care se numara si alcoolul etilic, atunci cand acestea sunt folosite direct in vederea realizarii de produse alimentare, cu conditia ca, in fiecare caz, continutul de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur pe 100 de kilograme la productia de ciocolata si 5 litri de alcool pur pe 100 de kilograme la productia de alte produse.
16. Locul unde alcoolul etilic este folosit pentru realizarea de produse alimentare nu are relevanta in aceasta privinta.
17. De altfel, obiectivul urmarit de scutirile prevazute de Directiva 92/83 este in special acela de a neutraliza impactul accizelor asupra alcoolului folosit ca produs intermediar care intra in compozitia altor produse comerciale sau industriale (hotararea Italia/Comisia, citata anterior, punctul 4).
18. In plus, aplicarea scutirii in cazul produselor prevazute la articolul 27 alineatul (1) din Directiva 92/83 constituie principiul, iar refuzul aplicarii acesteia reprezinta exceptia. Posibilitatea acordata statelor membre prin aceasta prevedere de a stabili conditiile care trebuie indeplinite „in scopul asigurarii aplicarii corecte si directe a respectivelor scutiri si al prevenirii oricarei evaziuni, evitari sau abuz” nu poate afecta caracterul neconditionat al obligatiei de scutire prevazute de dispozitia mentionata (hotararea Italia/Comisia, citata anterior, punctul 50).
19. Prin urmare, trebuie sa se raspunda la intrebarea preliminara ca articolul 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83 trebuie interpretat in sensul ca obliga statele membre sa scuteasca de accize armonizate alcoolul etilic importat pe teritoriul vamal al Uniunii Europene si care este continut in produse pe baza de ciocolata care sunt destinate consumului direct, cu conditia de a nu se depasi 8,5 litri pe 100 de kilograme de produs in ceea ce priveste continutul de alcool al acestor produse.
Cu privire la cheltuielile de judecata
20. Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a opta) declara:
Articolul 27 alineatul (1) litera (f) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice trebuie interpretat in sensul ca obliga statele membre sa scuteasca de accize armonizate alcoolul etilic importat pe teritoriul vamal al Uniunii Europene si care este continut in produse pe baza de ciocolata care sunt destinate consumului direct, cu conditia de a nu se depasi 8,5 litri pe 100 de kilograme de produs in ceea ce priveste continutul de alcool al acestor produse.
Sursa: site-ul Curtii de Justitie a Comunitatii Europene

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close