Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136-218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 852 din 9 decembrie 2009 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1358/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 – 218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 – 218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Privex” – S.R.L. Galati in Dosarul nr. 7.118/233/2008 al Judecatoriei Galati.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei ridicate, aratand ca in cauza se pun probleme de interpretare si aplicare a legii.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 25 martie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 7.118/233/2008, Judecatoria Galati a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 – 218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Privex” – S.R.L. Galati intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare silita.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca textele legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat permit inceperea executarii silite chiar daca, potrivit art. 205 din Codul de procedura fiscala, a fost introdusa o contestatie impotriva actului administrativ fiscal.
Judecatoria Galati considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata.
Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile legale criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 136 – 218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care sunt cuprinse in titlul VIII cap. VIII din Codul de procedura fiscala, intitulat Stingerea creantelor fiscale prin executare silita.
Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea in fata legii, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la aparare, ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 126 privind instantele judecatoresti, ale art. 129 privind folosirea cailor de atac. Totodata, se considera incalcate si prevederile art. 6 paragraful 1 si art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, texte ce privesc dreptul la un proces echitabil si la un recurs efectiv.
Analizand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal. O asemenea suspendare poate fi ceruta numai in conditiile art. 215 alin. (2) din Codul de procedura fiscala la instanta de judecata competenta. Intrucat autorul exceptiei nu a solicitat suspendarea actului administrativ fiscal contestat, evident ca au fost emise titlurile executorii la data la care creanta fiscala a devenit scadenta prin expirarea termenului de plata, iar, in faza de executare silita, dispozitiile privind suspendarea provizorie a acesteia prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.
Astfel, Curtea retine ca un text legal nu poate fi considerat neconstitutional prin prisma unor erori procedurale comise de partea interesata, care practic motiveaza neconstitutionalitatea prin invocarea propriei sale culpe. O atare situatie se constata si in dosarul de fata, in care autorul exceptiei nu a efectuat toate demersurile necesare suspendarii actului administrativ fiscal si, practic, pentru acest motiv contesta constitutionalitatea textelor supuse analizei Curtii.
Rezulta cu evidenta ca, in cauza, nu se pun probleme de constitutionalitate, ci de aplicare si interpretare a legii, motiv pentru care prezenta exceptie, in temeiul art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 – 218 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Privex” – S.R.L. Galati in Dosarul nr. 7.118/233/2008 al Judecatoriei Galati.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 27 octombrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close