Norma BNR nr. 11/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18)

In M. Of. nr. 854 din  9 decembrie 2009 a fost publicata Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18).
Din cuprins:
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
ART. 1 – Prezenta norma defineste mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 63/2002 privind statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodarii si societati nefinanciare si creditele acordate acestora (BCE/2001/18), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L10/vol. 5 din 12 ianuarie 2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Bancii Centrale Europene din 31 martie 2009 (BCE/2009/7), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94 din 8 aprilie 2009, denumit in continuare Regulament, si se adreseaza institutiilor de credit rezidente.
ART. 2 – Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul normei au urmatoarele semnificatii:
a) rata anualizata a dobanzii (RAD) – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 1 paragraful 1 din Regulament;
b) rata efectiva definita in sens restrans (REDR) – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 1 paragraful 3 din Regulament;
c) dobanda anuala efectiva (DAE) – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 1 paragraful 10 din Regulament. Institutiile de credit calculeaza dobanda anuala efectiva conform metodologiei prevazute pentru creditele pentru consum in Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului;
d) contract nou – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 2 paragraful 21 din Regulament;
e) perioada initiala fixa – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 4 paragraful 55 din Regulament;
f) scadenta initiala – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 4 paragraful 54 din Regulament;
g) perioada notificata – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 4 paragraful 54 din Regulament;
h) rata variabila – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 4 paragraful 58 din Regulament;
i) credit neperformant – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 2 paragraful 16 din Regulament. Creditele neperformante se identifica in conformitate cu prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Bancii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32);
j) credit destinat restructurarii datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piata – are semnificatia prevazuta in anexa II partea 2 paragraful 16 din Regulament;
k) rezident – de la data adoptarii monedei euro de catre Romania, termenul rezident are semnificatia prevazuta la art. 1 paragraful 1 din Regulament. Pana la data adoptarii monedei euro de catre Romania, termenul rezident are urmatoarea semnificatie:
k1) persoane fizice – cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
k2) persoane juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoane fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
k3) sucursale, agentii, reprezentante, birouri ale persoanelor juridice straine, precum si ale oricaror altor entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania;
k4) ambasade, consulate si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate;
l) gospodarii ale populatiei, institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, societati nefinanciare – au semnificatia prevazuta la art. 4 alin. 1 lit. a), g) si, respectiv, h) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009.
ART. 3 – (1) Statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile de credit se determina pentru categoriile de instrumente definite in anexa II partea 4 cap. XIII din Regulament. Sfera de cuprindere a acestor categorii de instrumente este detaliata in Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009.
(2) Categoria de instrumente credite pentru alte scopuri se defalca in credite pentru dezvoltarea afacerilor si credite pentru alte scopuri, definite potrivit prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/2009.
ART. 4 – Statisticile referitoare la ratele dobanzilor practicate de institutiile de credit se determina pentru creditele/depozitele existente in sold, respectiv pentru contractele noi de credite/depozite denominate in lei, euro si dolari SUA.
ART. 5 – (1) Ratele dobanzii aferente soldurilor, detaliate in anexa nr. 2, sunt definite in anexa II partea 2 cap. IV din Regulament.
(2) Momentul de referinta pentru ratele dobanzii aferente soldurilor il constituie sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea.
(3) Ratele dobanzii pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate in anexa nr. 3, sunt definite in anexa II partea 2 cap. V din Regulament.
(4) Momentul de referinta pentru ratele dobanzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dupa notificare, creantelor aferente cartilor de credit, creditelor reinnoibile automat (revolving) si creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts) il constituie sfarsitul lunii pentru care se intocmeste raportarea.
(5) Ratele dobanzii pentru contractele noi avand ca obiect alte categorii de instrumente decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate in anexele nr. 4 si 5, sunt definite in anexa II partea 2 cap. VI din Regulament.
(6) Perioada de referinta pentru ratele dobanzii aferente contractelor noi, altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts) o constituie intreaga luna de referinta.
ART. 6 – In vederea intocmirii statisticilor privind ratele dobanzii practicate de institutiile de credit la contractele noi, altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate in anexele nr. 4 si 5, institutiile de credit aplica urmatoarele reguli:
1. In baza de calcul a ratelor dobanzii aferente contractelor noi de credit/depozit se include intreaga valoare acordata/plasata a acestora, in situatia prevazuta in anexa II partea 2 paragraful 21 prima liniuta din Regulament, respectiv valoarea pentru care se renegociaza nivelul ratei dobanzii, in situatia prevazuta in anexa II partea 2 paragraful 21 a doua liniuta din Regulament.
2. In vederea defalcarii in functie de categorii valorice a contractelor noi de credit acordate societatilor nefinanciare, potrivit prevederilor prevazute in anexa II partea 2 paragraful 52 din Regulament, contractele noi de credit acordate in lei sau dolari SUA sunt evaluate in echivalent euro pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a lunii pentru care se intocmeste raportarea.
3. Defalcarea in functie de creditele garantate cu garantii reale si/sau garantii personale, potrivit prevederilor anexei II partea 4 paragraful 59 din Regulament, este prevazuta in anexa nr. 5. Defalcarea creditelor in functie de garantiile reale/garantiile personale include volumul total de contracte noi de credit care sunt garantate prin utilizarea tehnicii protectiei finantate a creditului, definita potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/113/2006, si/sau garantate prin utilizarea tehnicii protectiei nefinantate a creditului, definita potrivit aceluiasi regulament, astfel incat valoarea garantiei reale/garantiei personale sa fie mai mare sau egala cu valoarea totala a creditului. In cazul in care institutia de credit raportoare aplica, in scop prudential, un sistem diferit de abordarea standard, descrisa in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, va aplica, de asemenea, acelasi regim si la completarea anexei nr. 5.
ART. 7 – Institutiile de credit aplica prevederile art. 6 alin. (1) si pentru determinarea dobanzii anuale efective aferente contractelor noi privind creditele pentru consum si, respectiv, creditele pentru locuinte acordate gospodariilor populatiei, potrivit prevederilor prevazute in anexa II partea 1 paragraful 9 din Regulament.
ART. 8 – (1) Institutiile de credit rezidente raporteaza Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica date privind ratele dobanzii, astfel:
a) ratele dobanzii aferente soldurilor, conform structurii prevazute in anexa nr. 2 “Ratele dobanzii aferente creditelor si ale dobanzii aferente depozitelor existente in sold la data de …”;
b) ratele dobanzii pentru depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditele reinnoibile automat (revolving) si creantele aferente cartilor de credit, conform structurii prevazute in anexa nr. 3 “Ratele dobanzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dupa notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reinnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cartilor de credit existente in sold la data de …”;
c) ratele dobanzii aferente contractelor noi, altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), conform structurii prevazute in anexa nr. 4 “Ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit si depozit din luna …”;
d) ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale, conform structurii prevazute in anexa nr. 5 “Ratele dobanzii aferente contractelor noi de credit cu garantii reale si/sau garantii personale din luna …”;
e) dobanda anuala efectiva aferenta contractelor noi privind creditele pentru consum si creditele pentru locuinte acordate gospodariilor populatiei, conform structurii prevazute in anexa nr. 3 “Dobanda anuala efectiva aferenta contractelor noi de credit”.
(2) Datele raportate Bancii Nationale a Romaniei – Directia statistica conform alin. (1) se refera la activitatea tuturor unitatilor operative de pe teritoriul national ale institutiilor de credit rezidente si se transmit lunar, in format electronic, pana cel mai tarziu in data de 17 a lunii urmatoare lunii pentru care se intocmeste raportarea. In cazul in care data-limita pana la care se transmite raportarea este o zi nebancara, raportarea se transmite cel mai tarziu in ultima zi bancara anterioara acesteia.
ART. 9 – (1) Institutiile de credit au obligatia sa retransmita datele statistice privind ratele dobanzii in cazul in care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificari sau se constata erori in datele transmise anterior.
(2) Retransmisiile vor fi insotite de note explicative.
CAPITOLUL II – Calculul ratelor dobanzii
ART. 10 – (1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobanzii aferente creditelor si ale dobanzii aferente depozitelor existente in sold, conform prevederilor prevazute in anexa II partea 2 paragraful 15 din Regulament.
(2) Ratele dobanzii se determina cu doua zecimale, prin rotunjire, utilizandu-se formula nr. 1 din anexa nr. 1.
ART. 11 – (1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobanzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile dupa notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reinnoibile automat (revolving) si creantelor aferente cartilor de credit, conform prevederilor prevazute in anexa II partea 2 paragraful 18 din Regulament.
(2) Ratele dobanzii se determina cu doua zecimale, prin rotunjire, utilizandu-se formula nr. 1 din anexa nr. 1.
ART. 12 – (1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, ratele dobanzii aferente contractelor noi (de credit, respectiv depozit), altele decat depozitele overnight, depozitele rambursabile dupa notificare, creantele aferente cartilor de credit, creditele reinnoibile automat (revolving) si creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), conform prevederilor prevazute in anexa II partea 2 paragraful 22 din Regulament.
(2) Ratele dobanzii se determina cu doua zecimale, prin rotunjire, utilizandu-se formula nr. 4 din anexa nr. 1.
ART. 13 – (1) Institutiile de credit rezidente determina, agregat la nivelul institutiei de credit, dobanda anuala efectiva aferenta contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuinte acordate gospodariilor populatiei, conform prevederilor prevazute in anexa II partea 2 paragraful 22 din Regulament.
(2) Dobanda anuala efectiva se determina cu doua zecimale, prin rotunjire, utilizandu-se formula nr. 7 din anexa nr. 1.
(3) Dobanda anuala efectiva aferenta fiecarui contract nou de credit pentru consum, respectiv credit pentru locuinte acordat gospodariilor populatiei se determina potrivit metodologiei pentru creditele pentru consum descrise in Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice, republicata, cu modificarile ulterioare.
CAPITOLUL III – Dispozitii finale
ART. 14 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta norma.
ART. 15 – Nerespectarea prevederilor prezentei norme intra sub incidenta art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
ART. 16 – (1) Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prima raportare in conformitate cu prezenta norma va cuprinde datele pentru luna iunie 2010.
(3) Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobanzii practicate de institutiile de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 8 august 2006, se abroga de la 1 iulie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close