Contributia de asigurari sociale de sanatate

In M. Of. nr. 891 a fost publicat Ordinul nr. 1000 al presedintelui CNAS pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007.

Din cuprins:

Articol unic. – Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:

1. La articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2010.”

2. La articolul 18, alineatele (1)-(3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 18. – (1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) si e) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj, si se suporta de catre angajator ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii, respectiv din bugetul asigurarilor de somaj.
(2) Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de munca sau unor boli profesionale nu se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a plati contributia raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie.
(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (1).
…………………
(5) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. d), f), i) si j) din lege se stabilesc prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara, se suporta din bugetul de stat si se calculeaza dupa urmatoarea formula:
((Salariul de baza minim brut pe tara x 2 x ….%) / numarul de zile lucratoare din luna in care se face calculul) x numarul de zile lucratoare in care s-a aflat in situatiile prevazute la art 321 alin. (2) lit. D), f), i) si j) din luna pentru care se face calculul
(6) Contributia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru cresterea copilului, se suporta din aceeasi sursa din care se suporta indemnizatiile si se vireaza de catre platitorii acestor indemnizatii.”

3. La articolul 18, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
“(51) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c) din lege se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului si se suporta de la bugetul de stat.”

4. La articolul 20 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj, actul de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;”.

5. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
“o) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, actul de identitate si adeverinta eliberata de unitatile de cult.”

6. La articolul 20, partea introductiva a alineatului (31) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(31) Persoanele incadrate la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h), m) si o) beneficiaza de adeverinta de asigurat, eliberata de CAS pe baza documentelor prevazute la categoria din care fac parte, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
…………..

(4) Procesul de eliberare a adeverintelor care atesta calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de baza, persoanele incadrate la alin. (1) lit. a), i), j), k), l), m) si o) pot face dovada calitatii de asigurat, pana la obtinerea adeverintei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire in aceste prevederi.”

7. La articolul 21, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c), e), f), g), h), l) si o) adeverinta este valabila un an de la data emiterii;”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close