Proiect de Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare in munca in conditii deosebite

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a fost publicat Proiectul de Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare in munca in conditii deosebite
Din cuprinsul proiectului:
Art.I – Hotararea Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.169 din 9 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie2009 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2009 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca.
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2010.”
2. La articolul 2, alineatul (1) litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) planul de prevenire si protectie revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate pe intreaga perioada, astfel incat, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2010, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale.”
3. La articolul 2, alineatul (1), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„d) raport medical intocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sanatate a lucratorilor expusi la noxele fizico-chimice si agenti biologici, care au determinat incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, pentru perioada cuprinsa intre data reinnoirii si data de 31 decembrie 2009.
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca pana la data de 31 decembrie 2009.”
4. Alineatul (3) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie 2009 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.”
Art.II – Prezenta hotarare intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2010

Vezi nota de fundamentare

Sursa: site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close