Masuri de simlificare TVA privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

In M. Of. nr. 914 a fost publicat OMFP nr. 3417 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie.

“Art. 1. – Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1, şi Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2. – Măsurile de simplificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfăşoară operaţiuni pluripartite în cadrul Comunităţii şi în cazul retururilor de bunuri în spaţiul comunitar.
Art. 3. – (1) Pentru a putea fi aplicate măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) contractorul principal:
1. este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit;
2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale;
3. transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părţii/părţilor cocontractante;
b) ceilalţi operatori economici implicaţi sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;
c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru în care contractorul principal este stabilit şi care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA transmis de contractorul principal.
(2) În scopul aplicării măsurilor de simplificare, nu se consideră loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuării anumitor lucrări asupra bunurilor, dar se va considera că locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. În acest sens, în toate situaţiile în care prin instrucţiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri care este condiţionată de dovada că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, această dovadă a transportului va fi prezentată în cadrul termenului prevăzut în contract.
(3) Referirile la operaţiunile de prelucrare din cuprinsul instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 1 reprezintă referiri la lucrările asupra bunurilor mobile corporale şi evaluarea bunurilor mobile corporale.
Art. 4. – (1) Aplicarea măsurilor de simplificare este opţională pentru operatorii economici implicaţi în operaţiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spaţiul comunitar. Instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 stabilesc şi tratamentul fiscal aplicabil în situaţia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare.
(2) Situaţiile prezentate în instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică şi în cazul în care există mai mult de două părţi cocontractante, atât timp cât sunt respectate condiţiile generale prevăzute la art. 3 alin. (1). Dacă partea/părţile cocontractantă/cocontractante din România realizează evaluări sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrările şi evaluările asupra bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă, se aplică regulile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal pentru determinarea locului prestării serviciului, precum şi condiţiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol.
Art. 5. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului şi al instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.
Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.
Art. 8. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Anexa nr. 1 contine instructiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

Anexa nr. 2 contine instructiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close