Decizia Curtii Constitutionale nr. 1516/2009 referitoare la Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 883 din 17 decembrie 2009 a fost publicata decizia Curtii Constitutionale nr. 1516/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Bara Vidor in Dosarul nr. 2.983/96/2008 al Tribunalului Harghita – Sectia civila.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei ridicate, invocand, in acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.
CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 5 mai 2009, pronuntata in Dosarul nr. 2.983/96/2008, Tribunalul Harghita – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Bara Vidor intr-o cauza avand ca obiect o actiune in anularea unui act administrativ fiscal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca textul criticat este contrar art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece instituie o derogare de la dispozitiile art. 142 din Legea nr. 85/2006, instituindu-se astfel un regim discriminatoriu intre diferite categorii de debitori – datorita procedurilor diferite de executare silita de drept comun, respectiv de drept fiscal -, precum si un regim diferit creditorilor aceluiasi debitor. Astfel, procedura de executare silita a creantei fiscale, fiind preluata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, este mai rapida decat procedura de drept comun, astfel incat se creeaza privilegii pentru creditorii de creante fiscale.
Tribunalul Harghita – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile legale criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins: “(6) In cazul in care, potrivit legii, s-a dispus atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere, in conformitate cu dispozitiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, si pentru creante fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea nr. 85/2006, executarea silita se efectueaza de organul de executare in conditiile prezentului cod.”
Dispozitiile constitutionale invocate in sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea in drepturi.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate, prin raportare la dispozitiile art. 16 din Legea fundamentala, de exemplu, prin Decizia nr. 942 din 23 septembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 22 octombrie 2008. In considerentele acelei decizii, Curtea a statuat ca legiuitorul poate reglementa regimuri derogatorii de la dreptul comun prin stabilirea unor norme de procedura speciale, determinate de anumite situatii speciale. In cazul de fata, situatia speciala este data de faptul ca obiectul executarii silite il constituie incasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, interesul general ocrotit impunand adoptarea unor reguli care sa asigure protejarea eficienta a creantelor statului si recuperarea lor cu prioritate. Nu se aduce astfel atingere principiului egalitatii, cu privire la care Curtea Constitutionala a statuat in mod constant in jurisprudenta sa ca nu este sinonim cu uniformitatea, astfel incat, daca la situatii juridice egale se impune un tratament juridic egal, la situatii diferite tratamentul aplicabil nu poate fi decat diferit.
Intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea jurisprudentei, considerentele si solutia deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Bara Vidor in Dosarul nr. 2.983/96/2008 al Tribunalului Harghita – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 17 noiembrie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close