Masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar

In M. Of. nr. 886 din 17 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 632/2009 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar.
Din cuprins:
ART. 1 – Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, prin afisare la loc vizibil, atat in interiorul, cat si in exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 2 – In exteriorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare, vor fi inscrise pe un suport sau panou unic, intr-o culoare contrastanta fata de culoarea de fond a panoului, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin. Afisarea altor informatii pe suportul sau panoul unic ori afisarea altor panouri ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisa.
ART. 3 – (1) In interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare, vor fi inscrise pe un suport unic, pagina format A4, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Afisarea oricaror altor informatii pe suportul unic sau afisarea altor suporturi ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisa.
(3) Panoul si suportul pe care se face afisarea trebuie sa fie monocolore, fara degradeuri ori alte insemne grafice sau culori.
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie indicate in mod vizibil, intr-o forma neechivoca, usor de citit si vor fi prezentate intr-o forma care sa nu induca in eroare consumatorii.
(5) Informatiile afisate in interior trebuie sa fie identice ca valoare si exprimare cu cele afisate in exterior.
ART. 4 – Cursurile de schimb valutar afisate conform art. 2 vor include comisioanele practicate de operatorul economic care desfasoara activitati de schimb valutar, in cazul in care acestea exista.
ART. 5 – (1) Inaltimea admisa a literelor si a cifrelor sau a simbolurilor grafice conventionale ale valutelor pentru afisarea in exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, este de 80 mm, grosimea de 10 mm, distanta dintre litere, cifre si semne de punctuatie sau a simbolurilor grafice ale valutelor, de 10 mm, iar distanta dintre cuvinte, de 20 mm.
(2) Marimea fontului utilizat pe suportul unic, la afisarea in interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atat pentru operatiunile de vanzare, cat si pentru operatiunile de cumparare de valuta, prevazut la art. 3, este Times New Roman 20 Bold.
(3) Afisarea se face in campul vizual al consumatorului care efectueaza tranzactia.
ART. 6 – (1) Consumatorii trebuie sa fie informati in mod corect, complet si precis asupra cursurilor de schimb valutar.
(2) Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar sunt obligati sa informeze consumatorul in scris, inainte de operatiunea efectiva de schimb valutar, asupra cursului practicat si asupra sumei ce urmeaza a fi inmanata consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzactiei, ce va fi semnat de ambele parti, astfel incat consumatorul sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a informat in scris consumatorul inainte de efectuarea tranzactiei.
(3) Formularul de acceptare a tranzactiei va fi intocmit atat in limba romana, cat si in limba engleza, in doua exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celalalt pentru operatorul economic.
(4) Formularul de acceptare a tranzactiei este pus la dispozitia consumatorului de catre operatorul economic, inainte de efectuarea tranzactiei.
(5) Formularul trebuie sa fie scris pe o pagina format A4, vizibil si lizibil, iar literele si cifrele sa aiba marimea Times New Roman 12, negru pe fond alb, si va cuprinde obligatoriu elementele prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
(6) Consumatorul, dupa ce verifica daca formularul este completat in mod corect, il semneaza, pastrand totodata un exemplar al acestuia.
ART. 7 – Consumatorul, in cazul in care constanta neconcordante intre cursul valutar afisat si cel mentionat in formularul de acceptare a tranzactiei sau pe bonul fiscal, are dreptul de a solicita, in scris, in cel mult 24 de ore, anularea tranzactiei.
ART. 8 – Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar trebuie sa dovedeasca corectitudinea tranzactiilor, prezentand organelor de control listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valutele tranzactionate, care sa cuprinda semnatura persoanelor imputernicite, precum si perioada pentru care au fost valabile, respectiv ziua si ora.
ART. 9 – (1) Informarea consumatorilor de catre institutiile financiar-bancare cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzactionate la ghiseu se face prin amplasarea in interiorul punctelor de lucru, langa ghiseul de schimb valutar, a unor sisteme electronice care pot permite un afisaj vizibil, lizibil si usor accesibil consumatorilor.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) punctele de lucru ale institutiilor financiar-bancare din mediul rural, unde afisarea se face cu respectarea art. 3 alin. (1) – (4) si art. 5 alin. (2) si (3).
ART. 10 – Operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar au obligatia sa afiseze orice alte informatii, sub forma de listing, conform prevederilor normelor Bancii Nationale a Romaniei, numai in interior.
ART. 11 – (1) Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 448/2009 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close