Raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

In M. Of. nr. 897 din 22 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate.
CAPITOLUL I – Dispozitii generale
ART. 1 – (1) Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare a situatiilor care se transmit Bancii Nationale a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 24/2009 privind lichiditatea institutiilor de credit, de catre institutiile de credit, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.
(2) De asemenea, prezentul ordin stabileste frecventa si modalitatile de transmitere a formularelor mentionate la alin. (1) catre Banca Nationala a Romaniei de catre institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine.
(3) Casa centrala a cooperativelor de credit este responsabila de intocmirea si transmiterea formularelor de raportare prevazute la alin. (1) si la nivelul retelei cooperatiste de credit.
ART. 2 – (1) Modelele formularelor de raportare privind indicatorul de lichiditate sunt prezentate in anexele nr. 1a) – 1d) si, respectiv, in anexa nr. 2.
(2) Formularele prevazute la alin. (1) vor fi completate avandu-se in vedere urmatoarele:
a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale institutiei de credit, deschise pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
b) se vor completa dupa cum urmeaza:
– pentru toate operatiunile, indiferent de moneda in care sunt denominate acestea, in scopul determinarii indicatorului de lichiditate in echivalent lei. In acest sens, operatiunile in moneda straina vor fi evaluate in echivalent in lei la cursul de schimb in vigoare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara lucratoare a perioadei pentru care se intocmeste raportarea;
– pentru toate operatiunile in euro, in scopul determinarii indicatorului de lichiditate in euro. In acest sens, se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Regulamentul nr. 24/2009 privind lichiditatea institutiilor de credit;
– pentru toate operatiunile in lei, in scopul determinarii indicatorului de lichiditate in lei.
ART. 3 – (1) Modelele formularelor de raportare privind riscul mare de lichiditate sunt prezentate in anexele nr. 3a) si 3b).
(2) Formularele prevazute la alin. (1) vor fi completate avandu-se in vedere urmatoarele:
a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale institutiei de credit, deschise pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
b) se vor completa pentru toate operatiunile, indiferent de moneda in care sunt denominate acestea, in echivalent lei. In acest sens, operatiunile in moneda straina vor fi evaluate in echivalent in lei la cursul de schimb in vigoare comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara lucratoare a perioadei pentru care se intocmeste raportarea.
ART. 4 – (1) Institutiile de credit vor transmite lunar Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere formularele prevazute la art. 2 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, si formularele prevazute la art. 3, completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, atat pe suport hartie, cat si prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR.
(2) Raportarea se va transmite in termen de 17 zile de la sfarsitul lunii pentru care aceasta se intocmeste.
(3) In cazul in care ultima zi a termenului pana la care se poate transmite raportarea este o zi nelucratoare, raportarea se va transmite pana cel tarziu in prima zi lucratoare ulterioara acesteia.
ART. 5 – Formularele de raportare prevazute la art. 2 si 3 se intocmesc pe baza datelor din evidenta contabila si din evidentele extracontabile si se semneaza de catre persoanele autorizate.
CAPITOLUL II – Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 6 – (1) Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile prezentului ordin in ceea ce priveste completarea formularelor de raportare in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.
(2) Institutiile de credit transmit Bancii Nationale a Romaniei, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), primele raportari in format electronic, prin fisiere EXCEL, inclusiv cea aferenta lunii iunie 2010.
ART. 7 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8 – Anexele nr. 1a) – 1d), 2, 3a) si 3b) fac parte integranta din prezentul ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close