Taxa pe produse fast food

Pe site-ul ministerului sanatatii a fost postat la rubrica Legislatie/Transparenta decizionala, in vederea dezbaterii publice, un proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Vezi expunerea de motive

2. Proiectul de LEGE
pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

1.Articolul 361 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 361
„(1) In scopul combaterii consumului excesiv de produse din tutun si bauturi alcoolice, altele decât vinul si berea, prevazute in prezenta lege, pentru descurajarea consumului de produse alimentare nerecomandate cu continut crescut de sare, grasimi, zahar,  precum si cu aditivi alimentari se instituie unele contributii ce se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii.
(2) Contributiile realizate conform alin.(1) se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor de sanatate.
(3) Lista produselor alimentare nerecomandate datorita continutului crescut de sare, grasimi, zahar, precum si cu aditivi alimentari, prevazute la alin.(1) se aproba prin hotarare a Guvernului.”

2.La alin.(1) al art.363 dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d) care va avea urmatorul continut:
Art.363 (1)
“d) persoanele juridice care produc, importa sau prepara alimente nerecomandate cu continut crescut de sare, grasimi, zahar, cu aditivi alimentari, contribuie astfel:

1. pentru produsele tip fast-food, produse de patiserie-cofetarie, snacksuri si chipsuri cu suma de……..*
2. pentru bauturi racoritoare  cu exceptia apei plate imbuteliate sau apei minerale imbuteliate si a sucurilor naturale proaspete din fructe si legume cu suma de……..*”

3.Articolul 364 se completeaza cu un nou alineat, alin.(2) cu urmatorul cuprins:
„Art. 364
(2) Contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. d) se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Publice incepând cu data de 1 martie 2010.”

4.Alineatul (1) al articolului 365 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 365
(1) Contributiile prevazute la art. 363 se vireaza lunar pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea sau comercializarea, dupa caz, a produselor pe piata interna, intr-un cont special, deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Sanatatii.”

5.Articolul 368 se completeaza cu un nou alineat, alin.(2) cu urmatorul continut:
„Art. 368.
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii va elabora Norme metodologice privind colectarea contributiei prevazute la art.363, alin.(10, lit.d).
*Cuantumul de contributii va fi stabilit in urma negocierilor dintre Ministerul Sanatatii si persoanele juridice

Sursa: pagina de internet a Ministerului Sanatatii

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close