Normele privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii

In M. Of. nr. 908 din 23 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Normele privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2007 pentru punerea in aplicare a Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii pentru anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, si Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 16/2008 pentru modificarea Normelor privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii pentru anul 2008, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.
ART. 3 – Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ANEXA 1

NORME
privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii

ART. 1 – (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, contributia asiguratorilor care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, denumita asigurarea RCA, la Fondul de protectie a victimelor strazii, denumit in continuare Fond, este stabilita la cota procentuala de 0,3% din volumul primelor brute incasate pentru aceasta asigurare.
(2) Sumele ce reprezinta contributia asiguratorilor RCA la Fond se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat sau pana in urmatoarea zi lucratoare, in cazul in care aceasta data este zi nelucratoare. In documentele de plata a contributiilor la Fond trebuie sa se precizeze perioada pentru care se efectueaza virarea acestora.
ART. 2 – (1) Pentru nevirarea la termen a contributiilor la Fond se datoreaza majorari de intarziere, calculate potrivit reglementarilor legale aplicabile in materia colectarii creantelor bugetare.
(2) Majorarile de intarziere se vireaza in contul Fondului.
(3) Documentele de plata privind majorarile de intarziere trebuie sa precizeze perioada pentru care se efectueaza virarea acestora.
ART. 3 – Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor banesti la dispozitia Fondului este stabilit prin normele emise prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 4 – (1) Fondul are obligatia urmaririi incasarii contributiei, respectarii prevederilor legale privind calculul contributiei datorate, precum si al majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.
(2) Fondul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contributia la Fond, precum si la majorarile de intarziere datorate.
ART. 5 – In cazuri justificate, nivelul contributiei mentionate la art. 1 alin. (1) poate fi modificat prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close