Ordinul BNR privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

In M. Of. nr. 913 din 24 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2009 privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
Din cuprins:
ART. 1 – (1) Pentru exercitiile financiare ale anilor 2009, 2010 si 2011, institutiile de credit vor intocmi, in scop informativ, un set de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate (IFRS), obtinute prin retratarea informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale intocmite in baza evidentei contabile tinute potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, denumite in continuare Reglementari contabile conforme cu directivele europene.
(2) In cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la alin. (1), vor reflecta operatiunile retelei cooperatiste de credit.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), institutiile de credit care nu au mai intocmit situatii financiare anuale individuale conforme cu IFRS vor intocmi pentru exercitiul financiar al anului 2009 doar bilantul si contul de profit si pierdere, conform acestor standarde, nefiind obligate sa prezinte si date comparative pentru exercitiul financiar al anului 2008.
ART. 2 – Prevederile art. 1 alin. (1) nu se aplica sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit cu sediul in alt stat membru al Uniunii Europene si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit cu sediul intr-un stat nemembru al Uniunii Europene care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 243 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene. Aceste sucursale vor intocmi, in scop informativ, pentru exercitiile financiare ale anilor 2009, 2010 si 2011, o situatie care sa cuprinda elementele de bilant si cont de profit si pierdere, prevazute la pct. 241 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, retratate conform tratamentelor contabile prevazute de IFRS.
ART. 3 – (1) Institutiile de credit vor intocmi o situatie care sa reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevazut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilant si cont de profit si pierdere, prevazut la pct. 22 si, respectiv, pct. 61 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, insotita de explicatii detaliate.
(2) In cazul sucursalelor mentionate la art. 2, situatia prevazuta la alin. (1) trebuie sa reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevazut de IFRS doar pentru elementele de bilant si cont de profit si pierdere prevazute la pct. 241 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, si trebuie sa fie insotita de explicatii detaliate.
ART. 4 – (1) Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la art. 1, precum si situatia mentionata la art. 2 vor fi auditate potrivit legii si vor fi transmise la Banca Nationala a Romaniei in termen de 180 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
(2) Situatiile mentionate la art. 3 vor fi transmise la Banca Nationala a Romaniei in termenul prevazut la alin. (1).
ART. 5 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close